read

Hye-Mi Kim inn som javautvikler hos Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. De driver utstrakt teknologiutvikling, og vi er stolte av å presentere Storebrand som ny kunde.

Fullstack javautvikler

Vår konsulent Hye-Mi Kim går inn i rollen som fullstack javautvikler i produktteamet.
Produktteamet skal sørge for at Storebrand til enhver tid har de beste digitale
løsningene mot kundene, samtidig som de forvalter forretningsområdets
applikasjonsportefølje.

Spennende teknologi

Storebrand er innovative og frempå, og for å klare dette brukes det mye spennende
teknologi:

  • JavaScript med moderne rammeverk som Angular og / eller React
  • Java backend, RESTful API-er, Dropwizard / Spring Boot
  • Oauth2, OpenID Connect
  • Linux
  • Google Cloud Platform

 

Storebrand

Kategorier : bspoke, Ny kunde, Nytt prosjekt, Full-stack, Java

Nylige innlegg

Innlegg etter merke