Hyemi Kim

Seniorkonsulent

Hyemi er en erfaren full-stack-utvikler med over 16 års profesjonell erfaring. Hun har underbygget sin kompetanse ved å ta en bachelor i voksen alder. Hun har bred erfaring fra forskjellige språk og rammeverk, men har Java som sitt hovedfelt. På sine prosjekter er hun vant til stort ansvar, og har også fungert som teamleder/teknisk prosjektleder.  
 
De siste årene har hun jobbet i kompliserte, automatiserte miljøer, i store team. Hun har vist at hun kan navigere dette, og at hun svært raskt lærer seg komplekse løsninger. Hun bruker prinsipper som «Clean Code» og «SOLID», for å skrive gjenbrukbar og forståelig kode som er enkel å vedlikeholde. Hun anser dette som helt nødvendig når man jobber i større team og med kode som skal forvaltes over tid.
 
Hun er vant til høyt press og tette leveransefrister. Hun er sosial og utadvendt og trives rundt mange forskjellige typer personligheter. Hyemi er god på kommunikasjon og er komfortabel både i norske og engelske arbeidsmiljøer.  
 
Hyemi har erfaring fra flere bransjer, blant annet bank og finans, verdipapirer og offentlige departementer. Hos flere av disse kundene har hun også holdt faglige presentasjoner og presentert metodikker for fast ansatte. Hun er godt vant til å bruke tid på brukeropplæring på egne løsninger før de overleveres til kunde/forvaltning.

Jeg har et slags naturlig talent med alle typer håndverk, f.eks. mat, kaker, strikking, utsmykking, møbler, bygging, såpelaging og mye mer. Hvis du er interessert, kan du se på Instagramkontoen min, der er det flere bilder av ting jeg har laget.

På jobb liker jeg å skrive kildekode, hjemme skriver jeg gjerne skjønnlitteratur. Akkurat nå skriver jeg på en kort roman. Det er en hobby jeg setter stor pris på.

Jeg har både et sterkt og et mildt hjerte, og jeg har gode ører. Dette er meg.

Hyemi Kim bspoke AS

13a

Flere spørsmål?

Kontakt oss