Martin Brusevolddalen

Frontendutvikler

Martin er frontendutvikler med over 3 års erfaring fra Distribution Innovation, datterselskap av Schibsted. Her jobbet han blant annet med utviklingen av Morgenlevering, i tett samarbeid med HeltHjem. Han har hatt roller som mentor og frontendlead. Han tar eierskap til prosjektene han er involvert i og har flere ganger blitt et knutepunkt i teamene han er en del av. 

Martin har en bachelorgrad fra Universitetet i Agder hvor han studerte mulitmedieteknologi og -design. Under studiet opparbeidet han seg kunnskap om utvikling, design, 3D animasjon- og modellering. Gjennom sin karriere har han jobbet mest med teknologier som React, Javascript og Typescript, men har også erfaring med AngularJS.

I alle fasene av utviklingen setter Martin preg på prosjektet gjennom dokumentasjon, design og løsningsforslag. Han legger sitt fokus på å finne langsiktige løsninger ved å sikre itererbar kode og jobbe tett med hele teamet.

 

Sertifiseringer 

  • Professional Scrum Master PSM 1 

«Prestasjon motiverer meg. Jeg har en indre driv for å gjøre det litt bedre hver dag, både på jobb og privat. Derfor går jeg fullhjertet inn i prosjektene mine og gjør alt for at de viktige spørsmålene og sakene blir stilt, så vi er godt rustet til å gjennomføre prosjektene så godt som mulig.

På privaten liker jeg å trene og finne et tema (både teknologi og ellers) å engasjere meg i»

Martin Brusevolddalen bspoke AS

Martin-1

Flere spørsmål?

Kontakt oss