Cloud

Robuste, sikre, fleksible og skalerbare skytjenester ruster din bedrift for fremtiden.

Våre erfarne konsulenter hjelper deg og din bedrift med skyreisen.

 

Kontakt oss

Cloud Infrastructure

Cloud Infrastructure

Våre konsulenter har et brennende engasjement for moderne infrastruktur.

Ved bruk av verktøy og sentrale prinsipper som automasjon, DevOps og Infrastructure as Code hjelper vi deg med å skape verdi i skyplattformene.

Digital Workplace

Digital Workplace

Vi stiller med ekspertise på Microsoft 365-porteføljen og kan hjelpe deg med løsningsdesign, teknisk kompetanse og adopsjon av tjenester innenfor temaer som Samhandling, Identitet, Enhets- og Applikasjonsadministrasjon, samt Trussel- og Informasjonsbeskyttelse.

FAQ

Er deres konsulenter sertifiserte?

Sertifiseringer er meget viktig for bspoke, og alle våre konsulenter tar minst et kurs, en sertifisering og en konferanse i året.

Vi oppfordrer til -og legger til rette for at våre konsulenter skal være oppdaterte på nye teknologier og metodikker. 

Kan vi leie inn på både kort -og langtidskontrakter?

Vi er åpne for alle typer oppdrag, både korte og lange, enkeltpersoner eller team. Vi er klar over at ikke alle kunder har samme behovet for ekstern assistanse. Vi skal være fleksible og forutsigbare i våre leveranser.Ta kontakt så kan vi se på din problemstilling, og sammen kommer vi frem til den beste løsningen.

Vi er usikker på hva slags profil vi trenger, kan dere vurdere prosjektet?

Vi kan gå i dialog og vurdere prosjektet opp mot rette profilen dere søker.  Det er svært viktig for oss at våre kunder får den konsulenten de behøver. Feil kompetanse på feil sted er ødeleggende for flere parter: våre kunder, oss som leverandør og ikke minst konsulenten selv. Vi etterstreber å ha en åpen og god dialog med våre kunder og å levere rett kompetanse på rett sted.

Hvilke fagområder og teknologier har deres konsulenter erfaring fra?

Våre konsulenter har erfaring innen Microsoft Azure, AWS, Azure Active Directory, Microsoft 365, Windows Server- og klientinfrastruktur, VMware, Hyper-V og Microsoft RDS og Citrix terminalservermiljøer. I tillegg jobber våre konsulenter med nettverk og sikkerhet, samt drift, utvikling og vedlikehold av kundens løsninger.

 

Har dere erfaring fra både privat og offentlig sektor?

Vi har erfaring fra både privat og offentlig sektor, med hovedvekt på privat.

Vi har konsulenter som i sine tidligere -og nåværende rolle har prosjekterfaring innen både privat og offentlig sektor. Vi har vunnet noen anbud mot offentlig sektor, som gjør at vi nå har rammeavtaler mot f.eks. stortinget, og vil starte å levere konsulenter her snarlig.

Hvorfor velge bspoke Cloud som leverandør?

Godt spørsmål og enkelt svar!

Vi er et ambisiøst, ansatteid selskap og alle som jobber her har en ting felles: vi har fått nok av å jobbe i store, upersonlige og talldrevne selskaper. Nå har vi skapt vår egen arbeidsplass og kan la interessen for faget være det som motiverer oss. Vi utvikler oss hele tiden og trives best ute hos kunden.

Dermed kan vi alltid levere den rette konsulenten for deg. Til rett pris.

Flere spørsmål?


Kontakt oss