<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2528952850727799&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvem er våre oppdragsgivere?

Våre prosjekter

Her ser du et lite utvalg av våre kunder. Vi har oppdrag for små og store selskaper i både privat og offentlig sektor. Vi tar også på oss hele prosjekter, både inhouse og hos kunde.

 

Kontakt oss

Pågående prosjekter

fortum logo

Hafslund strøm (Fortum)

Fortum er et energiselskap som leverer strøm til både privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet ble etablert 1998, og er i dag en av Nordens største strømleverandører, med over 2,5 millioner kunder.

bspoke leverer utvikler med hovedfokus på Angular, c#, .NET, azure og rest.

sparebank-logo

Sparebank 1

Sparebank 1 Gruppen AS er et banksamarbeid med alle Sparebank 1-bankene. Gruppen ble etablert i 1996, og er i dag en av de ledende bankene i Norge, med over 350 kontorer. 

bspoke leverer testleder som skal etablere ny løsninger for datavarehus, IFRS 17, og Solvens II i pensjonsselskapet. Prosessen omfatter en analyse-, en implementerings- og en innføringsfase.

evry

EVRY

Evry er et nordisk tech-og konsulentselskap, som består av en gjeng med digitale eksperter. De jobber med å forbedre, skape og utvikle ny teknologi, slik at menneskelige brukeropplevelser stadig forbedres. 

bspoke leverer senior java kompetanse, som er med på å utvikle, og erstatte gamle kjernebanksystemer. Hovedfokuset er på programmering i Java med Spring, samt oppsett og vedlikehold.

epinova

Epinova

Epinova er et selskap som spesialiserer seg innen utvikling av nettsteder, e-handel,intranettog selvbetjeningsløsninger på Episerver-plattformen. Selskapet har siden 2007 levert over 250 kundeprosjekter med Episerver CMS og Episerver Commerce.

bspoke bistår selskapets kunder med frontend utvikling, der prosjektene foregår iAdvokatforeningen, Kirkens nødhjelp, Landkreditt Bank og DSB.

NHO-1

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon forbedrifter i Norge. Organisasjonen representerer et stort mangfold av jobbskapere frahele landet.
 
bspoke bistår organisasjonen med frontend utviklere som skal være medpå å videreutvikle deres hovedside, landsforeningers nettsteder, samt følge og utvikleunderprosjekter fra start til slutt.
 
 
NAV

NAV

NAV er en offentlig etat, som gir den norske befolkningen muligheten til arbeid, trygd og sosialetjenester. De forvalter ⅓ av statsbudsjettet og har i dag over 450 kontorer landet over. 

bspoke leverer fullstack Java utvikler til PESYS prosjektet (pensjonstjenester). Hovedteknologier og verktøy er Java 11, Kafka, Docker og Prometheus.

sykehuspartner_logo

Sykehuspartner

Sykehuspartner er en felles tjenesteleverandør for det regionalet helseforetaket i Sør-Øst Norge. Avdelingen ble etablert som en egen virksomhet i 2003, og leverer tjenester innen IKT, HR og innkjøp/logistikk. 

bspoke leverer Senior Testleder, som skal være med på å forme og videreutvikle en elektronisk regional kurve og medikasjon.

Ruter

Ruter AS er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og i deler av Viken. Selskapet spiller en viktig rolle for mange i regionen, og har godt over 300 millioner reiser i året. 

bspoke leverer to konsulenter til Ruter; Tech Lead til Ruters Reise API prosjekt i tillegg til senior .NET utvikler på samme prosjekt. Teknologistacken bygger på .NET og C#, med store krav til bred forståelse av REST, WebSErvices, SOA og andre teknologier knyttet til API-utvikling.

IMDi

Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et fagdirektorat, forvaltningsorganog nasjonalt kompetansesenter med ansvarfor integreringsfeltet. Organisasjonen iverksetter regjeringens integreringspolitikk.

bspoke bistår IMDi med drift-og support relaterte tjenester gjennom én av våre samarbeidspartnere Kippr.

 

Sparebank 1

Sparebank 1 alliansen er et samarbeid mellom alle Sparebank 1-bankene i Norge. Alliansen ble etablert i 1996, og er i dag en av de ledende bankene i landet.

bspoke bidrar med konsulenter innen systemforvaltning. Prosjektet går ut på å overvåke hendelser i ulike systemer der konsulenten jobber med utvikling, testing, release i QA og produksjonsmiljøet, samt å gjøre flere oppgraderinger og endringer på flere løsninger.  

bank-06

Kunde innen bank og finans

For denne kunden bistår bspoke med utvikling av portal for håndtering av obligasjonslån.

Konsulentenes bruk av teknologi dette prosjektet er Front-end i React med Rendux og Typescript, samt Back-end I C# og .NET.

Elkjop_logo_blue

Elkjøp

Elkjøp Nordic AS er en av de ledende leverandørene av hjemmeelektronikk i Norge. De har opp gjennom årene etablert seg i flere forskjellige europeiske land, og har i dag over 400 forskjellige butikker.

bspoke leverer utvikler med hovedfokus backend utvikling, ved hjelp av microserives, Azure, serverless, app service. service bus, cosmos db .Net core

 

 

Tidligere prosjekter

tekna

Tekna

Tekna er Norges største organisasjon for naturvitere og teknologer med mastergrad. 

bspoke bistår med prosjektleder for utrulling av Teams til tillitsvalgte i Tekna, samt koordinering av innleide konsulenter for å sikre en god gjennomføring av ulike leveranser. 

Telenor

Telenor har i alt om lag 33 000 ansatte i 12 land. De driver virksomhet innen blant annet mobiltelefontjenester, bredbånd og  TV-tjenester via kabel, satellitt, og fiber.

Fixed &TV IT driver egen utvikling på løsninger basert på C#/.NET.

bspoke bidrar til videreutvikling og forvaltning av disse løsningene. 

 

Hdir logo

Helsedirektoratet

Utvikleren vil jobbe i team som består av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder.
Teamene er ansvarlig for videreutvikling og forvaltning av Helsedirektoratets løsninger og utvikling av nye løsninger.
bspoke leverer fullstack .Net utvikler på dette oppdraget som baserer seg på .net C# framework og Core Microsoft SQL Server, Rest Api, WCF, GIT, TFS

UNIT logo

UNIT

Unit har som oppgave å følge opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

bspoke leverte utvikler innen Scala programmering.

Norkart

Norkart tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Vi har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon.

Teknologistacken bygger på C#/.Net og tilhørende rammeverk som ASP.Net. 

Kunden har et skarpt fokus på å forenkle, forbedre og fremfor alt automatisere det som kan automatiseres, slik at mennesker frigjøres til meningsfylt arbeid!

Telia logo

Telia (Get TDC)

bspoke leverte prosjektleder til Telia i forbindelse med oppkjøpet av Get TDC. Ansvarsområder inkluderer å holde daglige standup, prioritere aktiviteter, holde tidsfrister og milepæler, samt å følge tett opp aktiviteter for å sikre fremdrift og resultater. 

sykehuspartner_logo

Sykehuspartner

Virksomhetsoverføre Kongsvinger fra SIHF til Ahus.
Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus med bakgrunn i fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde, potensialet ved at Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan samarbeide tettere og at kommunene og brukere av Kongsvinger sykehus ønsket endringen.
bspoke leverer Testledelse/ Testkoordinering på dette oppdraget.

Storebrand

Storebrand

Kundens divisjon for digitale flater har en rekke tverrfunksjonelle produktteam for de ulike forretnings- og markedsenheter.
bspoke leverer fullstack Java konsulent på dette oppdraget. Teknologier brukt er javascript, angular/ react, Java backend, RESTful API`er, Spring Boot

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

bspoke leverer ressurs på .net utvikling.

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er en viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene. Rådet fordeler årlig rundt ni milliarder kroner til forskning og innovasjon.

I samarbeid med IT Verket og Metier bistår bspoke Norges forskningsråd med en konsulent for løpende oppgaver innenfor testledelse.

 

TechnipFMC

TechnipFMC er en global leder innen subsea, onshore, offshore og overflate teknologier. 


bspoke bistår med fullstack SW-utvikling.

Lånekontoret Nordea

Lånekontoret er det eneste pantelånkontoret i Norge. Det er eid av Nordea Finans Norge AS.

bspoke har utviklet Lånekontorets nye hjemmesider og jobber frem mot sommeren 2018 med nettbutikk og auksjons-løsning. Disse løsningene er integrert med Lånekontorets interne pantesystemer. 

bspoke er totalleverandør på løsningen.

Hafslund nett

Hafslund Nett sørger for at 1,5 millioner mennesker i tre fylker har strøm i kontakten - døgnet rundt hele året. 

bspoke leverer testledelse til Hafslund nett, og er med å utarbeide en teststrategi som skal brukes på tvers av alle IT prosjekter hos Hafslund nett.

Norsk Tipping


«Vi gir drømmen en sjanse». Det er Norsk Tippings visjon. Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små drømmer rundt omkring i det ganske land, både for spillerne og overskuddsmottakere.

bspoke leverer en erfaren utvikler innen service og integrasjon av design og utvikling, og opprettholdelse, forbedring og testing av eksisterende programvare. 

 

 

 

Telia

Telia er en del av Nordens største mobilselskap og sammen med sine partnere leder de kundene sine nærmere verden.

bspoke leverer tjenester innen systemutvikling.

espire-450

Espire

Espire er eneleverandør av et komplett apoteksystem, FarmaPro, og en sikker kommunikasjonsløsning, Norsk Apoteknett, til alle apotek og medisinutsalg i Norge. 

bspoke leverer utviklingstjenester innen C# og .NET. 

nordea-logo

Nordea

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med 
en ledende posisjon innen bedrifts og institusjonell bank virksomhet samt person- og privat bank virksomhet.

OneCall

OneCall

OneCall er i dag den raskest voksende mobiloperatøren i Norge.

Siden oppstarten har de hatt fokus på lave priser, god kundeservice og høy standard på tjenestene sine. 

bank-06

Storkunde innen bank og finans

Vi har to konsulenter hos en storkunde innen bank og finans.

Prosjektene er relatert til utvikling av kredittjenester og digitalisering.

IT-kompaniet

IT Kompaniet

IT Kompaniet leverer IT-løsninger til små-og mellomstore bedrifter, og legger vekt på å tilby løsninger som svarer til hver enkelt bedrifts behov. 

bspoke leverer infrastruktur, server -og nettverkstjenester.

Jobb hos oss

Vi ser etter folk som har et ønske om å gjøre en forskjell. Som har lyst til å bidra. Som er sterke faglig og milde personlig.

 

Les mer