<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2528952850727799&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvem er våre oppdragsgivere?

Våre prosjekter

Her ser du et lite utvalg av våre kunder. Vi har oppdrag for små og store selskaper i både privat og offentlig sektor. Vi tar også på oss hele prosjekter, både inhouse og hos kunde.

 

Kontakt oss

Pågående prosjekter

fortum logo

Hafslund strøm (Fortum)

Fortum Markets har hovedkontor i Sarpsborg og leverer strøm både til private forbrukere og bedrifter. Fortum er Nordens største strømleverandør med 2,5 millioner kunder. I tillegg til Fortum Markets eier Fortum i Norge også strømleverandørene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hallingkraft og Fredrikstad EnergiSalg.

bspoke lever utvikler med hovedfokus på Angular, c#, .NET, azure og rest.

tekna

Tekna

Tekna er Norges største organisasjon for naturvitere og teknologer med mastergrad. 

bspoke bistår med prosjektleder for utrulling av Teams til tillitsvalgte i Tekna, samt koordinering av innleide konsulenter for å sikre en god gjennomføring av ulike leveranser. 

sparebank-logo

Sparebank 1

SpareBank 1 Alliansens er et norsk banksamarbeid, etablert i 1996. Alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene i Norge.

SpareBank 1 Forsikring leier inn testleder fra bspoke til sitt program for å etablere ny løsning for datavarehus, IFRS 17, og Solvens II i pensjonsselskapet. Gjennomføringen vil omfatte en analysefase og en implementerings- og innføringsfase med flere del-leveranser.
evry

EVRY

EVRYs kjernebankfornyelse-prosjekt er et omfattende systemutviklingsprosjekt i Java med microservices som skal erstatte det gamle kjernebanksystemet som er skrevet i Cobol og kjører på mainframes.

bspoke leverer senior Javakompetanse. Oppgaver:* Programmering i Java med Spring* Oppsett og vedlikehold av CI/CD med Jenkins og Docker* Automatiske tester med JUnit og Cucumber* Code review* Mentoring andre teammedlemmer med Git og CI/CD.

epinova

Epinova

Epinova utvikler nettsted, e-handel og intranett basert på Episerver CMS og Commerce.

bspoke bistår deres kunder med frontendutvikling. Prosjekter: Blant andre NITO, Advokatforeningen, Kirkens Nødhjelp, Landkreditt Bank og DSB

nho

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.
bspoke leverer frontendutvikler til videreutvikling av NHOs hovedside, videreutvikling av NHOs landsforeningers nettsteder, samt følge og utvikle underprosjekter fra start til slutt
 
 
nav_pos_logo_CMYK_stor

NAV

NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, har om lag 19 000 medarbeidere. Av disse er om lag 14 000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 5 000 er ansatt i kommunene.

bspoke leverer fullstack Java utvikler til PESYS prosjektet (pensjonstjenester). 

Hovedteknologier og verktøy er Java 11, Kafka, Docker og Prometheus.

sykehuspartner_logo

Sykehuspartner

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er i produksjon ved 6 helseforetak i HSØ i dag, og har et allerede utviklet drifts- og forvaltningsapparat. Behovet for å utvikle løsningen i 2019 og fremover er stort og vil øke desto mer ved at alle HF vil ha tatt i bruk løsningen innen utgangen av 2021.
Prosjekt Videreutvikling av Regional Kurve og Medikasjon skal etablere en organisasjon med ansvar for videreutvikling av regional Kurve. bspoke bistår i dette prosjektet med Senior Testledelse.

Ruter

Ruter AS er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I 2013 ble det foretatt 309 millioner reiser med Ruter.

bspoke leverer to konsulenter til Ruter; Tech Lead til Ruters Reis API prosjekt i tillegg til senior .NET utvikler på samme prosjekt.

Teknologistacken bygger på .NET og C#, med store krav til bred forståelse av REST, WebSErvices, SOA og andre teknologier knyttet til API-utvikling.

IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk.

bspoke leverer drift og support-relaterte tjenester til IMDi via vår samarbeidspartner Kippr.

 

Sparebank 1

SpareBank 1 Alliansens er et norsk banksamarbeid, etablert i 1996. Alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene i Norge.

bspoke er på oppdrag hos Sparebank 1 Banksamarbeidet som Systemforvalter. Vi overvåker hendelser i de ulike systemene. Flere oppgraderinger og endringer kjører parallelt på flere løsninger, og konsulenten koordinerer jobben med utvikling, testing og til slutt release i QA og produksjonsmiljøet.
bank-06

Kunde innen bank/ finans

Utviklet portal for håndtering av obligasjonslån.
Front-end i React med Redux og Typescript.
Back-end i C# .NET

sparebank-logo

SpareBank 1

SpareBank 1 Alliansens er et norsk banksamarbeid, etablert i 1996. Alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene i Norge.
I forbindelse med nye prosjekter har vår kunde behov for flere full-stack utviklere innenfor område Digitalbank (Mobilbank og Nettbank).
bspoke leverer fullstack Java konsulent på dette oppdraget. Teknologier brukt: Java, Javascript, React, Jetty, DDD, Bootstrap, Spring, REST, Docker

Tidligere prosjekter

Telenor

Telenor har i alt om lag 33 000 ansatte i 12 land. De driver virksomhet innen blant annet mobiltelefontjenester, bredbånd og  TV-tjenester via kabel, satellitt, og fiber.

Fixed &TV IT driver egen utvikling på løsninger basert på C#/.NET.

bspoke bidrar til videreutvikling og forvaltning av disse løsningene. 

 

Hdir logo

Helsedirektoratet

Utvikleren vil jobbe i team som består av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder.
Teamene er ansvarlig for videreutvikling og forvaltning av Helsedirektoratets løsninger og utvikling av nye løsninger.
bspoke leverer fullstack .Net utvikler på dette oppdraget som baserer seg på .net C# framework og Core Microsoft SQL Server, Rest Api, WCF, GIT, TFS

UNIT logo

UNIT

Unit har som oppgave å følge opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

bspoke leverte utvikler innen Scala programmering.

Norkart

Norkart tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Vi har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon.

Teknologistacken bygger på C#/.Net og tilhørende rammeverk som ASP.Net. 

Kunden har et skarpt fokus på å forenkle, forbedre og fremfor alt automatisere det som kan automatiseres, slik at mennesker frigjøres til meningsfylt arbeid!

Telia logo

Telia (Get TDC)

bspoke leverte prosjektleder til Telia i forbindelse med oppkjøpet av Get TDC. Ansvarsområder inkluderer å holde daglige standup, prioritere aktiviteter, holde tidsfrister og milepæler, samt å følge tett opp aktiviteter for å sikre fremdrift og resultater. 

sykehuspartner_logo

Sykehuspartner

Virksomhetsoverføre Kongsvinger fra SIHF til Ahus.
Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus med bakgrunn i fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde, potensialet ved at Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan samarbeide tettere og at kommunene og brukere av Kongsvinger sykehus ønsket endringen.
bspoke leverer Testledelse/ Testkoordinering på dette oppdraget.

Storebrand

Storebrand

Kundens divisjon for digitale flater har en rekke tverrfunksjonelle produktteam for de ulike forretnings- og markedsenheter.
bspoke leverer fullstack Java konsulent på dette oppdraget. Teknologier brukt er javascript, angular/ react, Java backend, RESTful API`er, Spring Boot

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

bspoke leverer ressurs på .net utvikling.

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er en viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene. Rådet fordeler årlig rundt ni milliarder kroner til forskning og innovasjon.

I samarbeid med IT Verket og Metier bistår bspoke Norges forskningsråd med en konsulent for løpende oppgaver innenfor testledelse.

 

TechnipFMC

TechnipFMC er en global leder innen subsea, onshore, offshore og overflate teknologier. 


bspoke bistår med fullstack SW-utvikling.

Lånekontoret Nordea

Lånekontoret er det eneste pantelånkontoret i Norge. Det er eid av Nordea Finans Norge AS.

bspoke har utviklet Lånekontorets nye hjemmesider og jobber frem mot sommeren 2018 med nettbutikk og auksjons-løsning. Disse løsningene er integrert med Lånekontorets interne pantesystemer. 

bspoke er totalleverandør på løsningen.

Hafslund nett

Hafslund Nett sørger for at 1,5 millioner mennesker i tre fylker har strøm i kontakten - døgnet rundt hele året. 

bspoke leverer testledelse til Hafslund nett, og er med å utarbeide en teststrategi som skal brukes på tvers av alle IT prosjekter hos Hafslund nett.

Norsk Tipping


«Vi gir drømmen en sjanse». Det er Norsk Tippings visjon. Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små drømmer rundt omkring i det ganske land, både for spillerne og overskuddsmottakere.

bspoke leverer en erfaren utvikler innen service og integrasjon av design og utvikling, og opprettholdelse, forbedring og testing av eksisterende programvare. 

 

 

 

Telia

Telia er en del av Nordens største mobilselskap og sammen med sine partnere leder de kundene sine nærmere verden.

bspoke leverer tjenester innen systemutvikling.

espire-450

Espire

Espire er eneleverandør av et komplett apoteksystem, FarmaPro, og en sikker kommunikasjonsløsning, Norsk Apoteknett, til alle apotek og medisinutsalg i Norge. 

bspoke leverer utviklingstjenester innen C# og .NET. 

nordea-logo

Nordea

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med 
en ledende posisjon innen bedrifts og institusjonell bank virksomhet samt person- og privat bank virksomhet.

OneCall

OneCall

OneCall er i dag den raskest voksende mobiloperatøren i Norge.

Siden oppstarten har de hatt fokus på lave priser, god kundeservice og høy standard på tjenestene sine. 

bank-06

Storkunde innen bank og finans

Vi har to konsulenter hos en storkunde innen bank og finans.

Prosjektene er relatert til utvikling av kredittjenester og digitalisering.

IT-kompaniet

IT Kompaniet

IT Kompaniet leverer IT-løsninger til små-og mellomstore bedrifter, og legger vekt på å tilby løsninger som svarer til hver enkelt bedrifts behov. 

bspoke leverer infrastruktur, server -og nettverkstjenester.

Jobb hos oss

Vi ser etter folk som har et ønske om å gjøre en forskjell. Som har lyst til å bidra. Som er sterke faglig og milde personlig.

 

Les mer