Adrian Haga

UX designer

Adrian er UX/Interaksjonsdesigner med en mastergrad i design, bruk og interaksjon fra UiO. Han har erfaring med tjenestedesign og er vandt med ansvar over brukerorienterte designprosesser. Gjennom deltidsstillinger i diverse startups ved siden av studier har Adrian fått erfaring med brukertesting og UX/UI design av fysiske og digitale flater. Han har i tillegg erfaring med webdesign og aktiviteter for konverteringsoptimalisering.
 
Adrian har også noe erfaring med frontend teknologi som HTML og (S)CSS, og kjennskap til React-rammeverket.
 
Adrian jobber godt både i team og selvstendig. Han er utadvendt og en god teamplayer. I prosjekter er han opptatt av detaljer og jobber tett med brukere for å oppnå best mulig resultat. Han er opptatt av å stadig utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap.

«Når spørsmålet; hva driver du med? dukker opp i mindre seriøse sammenhenger, pleier jeg å si at jeg etter beste evne gjør teknologi menneskelig.

Veien til godt design syntes jeg både er spennende og viktig.

På en mer privat arena elsker jeg eventyr og adrenalinfylte aktiviteter, men jeg setter også pris på dager med mindre tempo hvor jeg kan slappe av med noe kreativt»

Adrian Haga bspoke AS

Adrian-1

Flere spørsmål?

Kontakt oss