read

Begrepsforvirring i testledelse

Hvor ofte har du ikke hørt om begrepet «SAT» i ditt virke innenfor testsfæren? Eller «UAT»? Hva med «integrasjonstest» eller «systemtest»? Kjente begrep? Sannsynligvis er de det. Sannsynligvis har du også en ganske klar formening om hva disse begrepene betyr, men er det egentlig så rett fram dette her? Er du helt sikker på at du vet hva organisasjonen mener? Det er ikke alltid like selvfølgelig.

 

Selv om de fleste organisasjoner baserer teststrategi på felles anerkjente modeller og metodikker, vil det alltid være individuelle tilpasninger. Gjerne som et resultat av den bakenforliggende forståelsen hos de menneskene som jobber med dette i sin organisasjon. Ingen av de ulike tolkningene er nødvendigvis gale, men de baserer seg på en intern forståelse og en intern konsensus – «Slik gjør vi det her». 

 

Ole-Petter-testledelse

Ole-Petter Stavn, Senior testleder i bspoke

 

Mangel på standardisering av terminologi for testledelse

Begrepsforvirring innen testledelse er et problem som har blitt stadig mer relevant i IT-faget. Testledelse er en viktig del av utviklingen av programvare, og det er avgjørende at teamene som arbeider med det, har en felles forståelse av begrepene som brukes. Når det er uklarhet om terminologi, kan det føre til misforståelser, feil og mislykkede prosjekter. 

 

En av de største utfordringene med begrepsforvirring i testledelsesfaget er mangelen på standardisering. Det finnes ingen ensartet definisjon på mange av begrepene som brukes i testledelse, og dette gjør det vanskelig for teammedlemmer å kommunisere effektivt. I tillegg kan terminologien variere mellom ulike bedrifter, prosjekter og geografiske regioner. 

 

La oss se nærmere på noen av de mest forvirrende begrepene i testledelse: 

Testcase vs. Testscenario: Dette er to begreper som ofte brukes om hverandre, men som faktisk betyr forskjellige ting. En testcase er en detaljert beskrivelses av en spesifikk test som skal utføres, mens et testscenario er en mer overordnet beskrivelse av en gruppe tester som skal utføres.   

 

Systemtest vs. Integrasjonstest: Disse to begrepene brukes også ofte om hverandre, men de er faktisk forskjellige. En systemtest tester hele systemet for å sikre at alle funksjoner og komponenter fungerer som de skal, mens en integrasjonstest tester hvordan forskjellige komponenter fungerer sammen. 

 

UAT vs. SIT: UAT står for User Acceptance Testing, og det er en test som utføres av kunden eller brukeren for å validere at programvaren møter deres krav. SIT står for System Integration Testing, og det er en test som utføres for å teste hvordan forskjellige systemer fungerer sammen. Disse to begrepene kan være spesielt forvirrende fordi de ofte brukes om hverandre i gal kontekst. 

 

Testing vs. Debugging: Testing og debugging er to forskjellige trinn i testprosessen. Testing handler om å sørge for at programvaren fungerer som den skal, mens debugging handler om å identifisere og fikse feil som oppdages under testing. 

 

Smoke test vs. Sanity test: Enda to begreper som betyr ulike ting, men som brukes om hverandre. En smoke test er en grunnleggende test for å sjekke at programvaren fungerer etter en endring, mens en sanity test er en test som utføres etter en større endring for å bekrefte at programvaren fortsatt fungerer som den skal. 

 

Skap en felles forståelse for begrepene

For å unngå begrepsforvirring i testledelse, er det viktig å ha en felles forståelse av begrepene som brukes. Det kan være lurt å utvikle en terminologiliste som beskriver de ulike begrepene som brukes i organisasjonen og sørge for at alle teammedlemmer har en felles forståelse av dem. 

 

Vi har satt opp forslag til noen tiltak, som kan være effektive for å ta ned risiko for misforståelser og frustrasjon: 

Standardisering: En av de mest effektive måtene å unngå begrepsforvirring på er å standardisere terminologien som brukes i testledelse. Dette kan gjøres ved å utvikle en terminologiliste som beskriver definisjonen av hvert begrep og hvordan de skal brukes i praksis. Det er også viktig å sørge for at alle teammedlemmer har tilgang til og forstår denne terminologilisten.

 

Klar kommunikasjon: Det er viktig å kommunisere tydelig og klart når man bruker terminologi i testledelse. Det er gjerne teamleder eller prosjektleder som bør sørge for at alle teammedlemmer forstår hva som menes med de ulike begrepene som brukes. 

 

Trening: Det kan være nyttig å gi opplæring til teammedlemmer om testledelse og terminologi i sine respektive organisasjoner. Dette kan inkludere opplæring i hvordan man utvikler testplaner, hvordan man utfører ulike typer testing og hvordan man rapporterer resultater. Opplæringen bør naturlig nok også omfatte en gjennomgang av begreper som ofte forårsaker forvirring. 

 

Dokumentasjon: Det er også en god idé å dokumentere alle tester og resultatene av testene på en måte som er lett å forstå for alle teammedlemmer. Dette kan bidra til å redusere misforståelser og sikre at alle er på samme side når det gjelder testresultater. 

 

Feedback og revisjon: Det er viktig å gi tilbakemelding på terminologi og definisjoner som brukes i testledelse. Dette kan bidra til å identifisere og korrigere misforståelser og forbedre den generelle kommunikasjonen. Det kan også være nyttig å revidere terminologilisten jevnlig for å sikre at den fortsatt er oppdatert og nøyaktig. 

 

Kategorier : itkompetanse, Testledelse, IT og teknologi

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Hvorfor er god IT-arkitektur viktig?

26.05.2023