read

Brukertesting - hva, hvorfor og hvordan?

Når folk tenker på designprosessen, kan mange tenke at brukertesting enten: er lite viktig, koster for mye, tar for mye tid, eller rett og slett har ingenting med design å gjøre. “Er ikke design bare pynt?”, tenker noen. Brukertesting kan oppleves som en krevende jobb som ikke har så mye verdi, og det kan være lett å kaste det ut sammen med matavfallet.

Men brukertesting er svært avgjørende i designprosessen!

Hva er brukertesting?

Brukertesting er, kort fortalt, en måte å avdekke problemer med brukervennlighet eller tilgjengelighet som et produkt eller design kan ha. Dette gjøres ved å be mennesker gjøre oppgaver med produktet dit foran deg mens de tenker høyt.

Det hadde vært mer korrekt å si “brukervennlighetstesting” (da det er selve produktet som testes, ikke mennesket), men begge begrepene brukes ofte om hverandre, og det tar jo mindre tid å skrive “brukertest”.

Brukertesting---bspoke

Image by Freepik

Hvorfor er brukertesting viktig for meg?

Når du skal lansere et nytt produkt (eller oppdatere et eksisterende produkt) kan det være fristende å anta at alle designbeslutninger du/dere har tatt er korrekt og møter alle brukerens behov. Dersom du ikke har testet designene, er det designet egentlig bare et skudd i mørket på en løsning på hva brukeren har behov for og kan forstå. Du vet faktisk ikke om de klarer å bruke produktet ditt. Det kan da være et gjett som koster deg veldig mye om du lanserer et produkt med brukervennlighetsfeil, da det koster mye mindre å rette feilene i utviklingsprosessen jo tidligere du finner dem.

Selv veldig erfarne designerne har ikke en sjans for å designe løsninger som treffer alle behov første gang uten testing. Det er derfor alle designprosesser bør inkludere brukertesting.

Hvor mange tester trenger jeg? Bør jeg teste med 100 mennesker for å få resultater som er statistisk relevante?

Det å gjennomføre 100 tester er en gigajobb, og er enda større hvis du må selv komme i kontakt med potensielle deltagerne – ikke rart hvis folk tenker at tester ikke er verdt det hvis 100 tester var et minimum.

Men det finnes håp!

Som en generell regel må ikke brukertester være statistisk relevante for å gi verdi til organisasjonen, da her ønsker vi kun å finne problemer med et produkt. Sluttmålet er å fikse problemene, vi trenger ikke vite for eksempel hvilke % av brukere sliter med hvert problem. Studier har vist at det er bedre å gjennomføre hver test med et maksimum av 5 brukere (kun 5!!), og så mange ulike tester som du har budsjett for. Det å teste med 5 brukere viser cirka 85% av brukervennlighetsproblemer med designet ditt – og det er nok informasjon til å gjøre endringer i designet, for å så kjøre nye tester for å sikre at oppdateringene gjorde designet bedre.

Det å gjennomføre mange små tester – i motsetning av én kjempetest – har blitt bevist til å være en mer effektivt bruk av tid og penger.

Brukertest-gruppe

Image by Freepik

Ok, jeg skjønner at det er viktig, men hvordan kan jeg gjennomføre en brukertest?

Steg 1: Forbered deg

 1. Først velg hvor i produktet ditt du vil fokusere testen på, og lag et testmål (feks “test om brukerne kan finne filene sine ved bruk av søkefunksjonaliteten”).

 2. Så bør du velge hvilken brukergruppe du vil teste på, og begynn å komme i kontakt med dem for å booke tester. Det er viktig å teste designene på folk som er representative av ekte brukere, slik at testresultatene gir mest verdi.

 3. Basert på målet du har valgt, lag oppgaver til deltagere. Prøv å unngå oppgaver som er for spesifikke som “trykk på Innstillinger,” og heller ha åpne oppgaver som “du får altfor mange varsler om nye funksjonaliteter, og ønsker å få færre. Kan du vise meg hvordan du ville justert dette?” Åpne oppgaver ligner mer til den måten produktet blir faktisk brukt, og gir igjen mer verdifulle funn.

 4. Lag et manus for testintroduksjonen. Hvis du ønsker å ta opp testen, sikre at du får tillatelse fra deltageren før du begynner testen! Du bør også vurdere hvordan du skal håndtere opptaket etterpå med tanke på personvern og GDPR.

 5. Sette opp testmiljø: dobbeltsjekke at produktet/prototypen fungerer (hvis du skal teste et kodet produkt eller interaktiv prototype), og eventuelt sette opp et kamera hvis du skal ta opp testen. Be en kollega om å ta notater underveis i testen, slik at du kan fokusere på oppfølging av selve testen.

 6. Det er også vanlig å takke deltagere med en gave eller donasjon på deres vegne (sjekk reglene i bedriften din), så planlegge dette i god tid før testene.

 

female-web-designer-office_23-2149749873

Image by Freepik

Steg 2: Gjennomfør testen

 1. På testedagen, gjør deltageren velkommen og komfortable. Testen kan virke litt skummel for dem, så bruk litt tid på starten og gjør det tydelig at du tester produktet og ikke deltagerens evner.

 2. Spørre om du kan ta opp testen, og start opptaket.

 3. Gi deltageren tilgang til produktet, sitt i et sted hvor du og kollegaen som noterer kan begge se skjermen sin, og be deltageren til å tenke høyt mens de gjøre ferdig oppgavene du skal gi dem.

 4. Gi én oppgave om gangen, enten skriftlig og/eller muntlig.

 5. Se hvordan deltageren jobber mot å fullføre oppgaven, og hvor de eventuelt har litt mer problemer.

 6. Hvis de sliter veldig med å fullføre en oppgave, kan du velge selv hvordan du reagerer: du kan la dem prøve videre, få et hint, eller hoppe over oppgaven, avhengig av deltagerens humør og tidspresset ditt. Men hvis de blir frustrert, kan du gjerne minne dem om at det de opplever her er bare en indikasjon om at produktet må bli forbedret, og sier ingenting om deres ferdigheter. Husk at de er mennesker med følelser, og la dem hoppe over oppgaver hvis de blir frustrert!

 7. Når alle oppgavene er fullførte eller tiden er oppe, kan du takke deltageren og gi dem den gaven.

 8. Etter deltageren har dratt, les igjennom notatene fra kollegaen din, og vurder om du må justere noe i testen før neste deltageren kommer inn.

Brukertest---bspokeImage by Freepik

Steg 3: Bli ferdig / etter testen

 1. Etter alle testene er ferdige kan du analysere resultatene ved å gruppere lignende funn sammen. Problemene kan i tillegg kategoriseres av hvor alvorlig de er (blokkerer de brukerne fra å fullføre viktige oppgaver?), eller hvor lett de er å fikse.

 2. Når resultatene er klare kan de deles med teamet ditt. Del resultatene gjerne videre også i selskapet, for å få alle til å forstå mer av designprosessen.

 3. Produktet kan nå oppdateres basert på funnene, og til slutt kan du gjennomføre en test til for å se om alle problemene har blitt løst av oppdateringene!

 

Trenger du bistand med brukertesting?

Om du ser at designprosessen din mangler brukertesting, kan det være smart å jobbe med en konsulent som kan gjennomføre tester – eller være en rådgiver under testplanleggingen. Her i bspoke har vi flere designere med ekspert erfaring innen brukertesting, som hadde syntes at det var stas å bidra i ditt prosjekt! Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Kategorier : it rådgivning, IT og teknologi

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Kunstig intelligens i programvaretesting

06.12.2023