Bradley Naus

Teknisk Testleder

Brad er Sør-Afrikansk, men flyttet i ung alder til Reading, Storbritannia. Han utviklet sin interesse for test og testledelse gjennom det som skulle være en midlertidig jobb som sertifiseringstester for Xbox 360 og Xbox One hos Microsoft. Han fant fort ut at dette var noe han brant for og endte opp som Test Lead, og senere Release Manager i Microsoft.

Etter at han flyttet til Norge i 2014 har han vært I kraftbransjen og jobbet mye med manuell testing og teststrategi. Han har lagt ned mye tid og innsats I å innføre og følge opp Agile og Scrum metodikk for å gjøre utviklingsarbeidet til sine kunder og samarbeidspartnere mer effektivt og oversiktlig. Den siste tiden har han fokusert mye på Test automatisering for web applikasjoner ved hjelp av Selenium og C#. 

Brad har gjennom hele sin karriere vært en teamplayer, både som prosjektdeltaker og team-lead. Han er initiativrik og ønsker å drive fram verdiskapning for bspoke og bspoke sine partnere. 

Brad er sportskytter på fritiden. Ellers driver han en liten blogg hvor han tester friluftsutstyr og gamer litt når han har tid. Han verdsetter sine tyske aner med grilling og en god øl i hånden!

 

«Jeg tilfører verdi som et individ og ressurs, som ønsker å forbedre produktutvikling og testmetoder, kunderelasjoner og tilfredshet, strategi, effektivitet og å effektivisere prosjektplaner.»

Bradley Naus bspoke AS

Brad-1

Flere spørsmål?

Kontakt oss