read

– Jeg ville jobbe et sted der jeg kunne påvirke

Linda Lågstad var i utgangspunktet usikker på om hun ville bli konsulent. Etter å ha møtt laget og lært litt om arbeidshverdagen hos bspoke, tok hun spranget, og i februar ble hun fagansvarlig i prosjektledelse. Her forteller hun hvorfor hun valgte bspoke.

IMG_0082

Etter nesten 6 år hos en og samme arbeidsgiver hadde jeg lyst på nye utfordringer, og etter noen runder med meg selv valgte jeg å åpne LinkedIn-profilen min for rekrutterere.

Det er jo en gang slik at du vet hva du har, men ikke hva du får. Derfor er det viktig å tenke seg godt om før du tar et så stort valg som å bytte arbeidsgiver eller fagfelt. Det var viktig for meg å se på hva jeg savnet der jeg var. Hva var det jeg ønsket av en ny arbeidsplass? For meg ble det viktig å få muligheten til å møte nye, spennende mennesker, oppdage nye fagfelt, og få en arbeidshverdag med høyt tempo og mye variasjon.

Det dukket raskt opp muligheter. Jeg var på en håndfull intervjuer som var hyggelige nok, men de ga meg ikke mersmak. Først da jeg hadde gjennomført mitt første møte med Einar og Henrik i bspoke var interessen min for en ny arbeidsgiver vekket. Jeg spurte meg selv: er dette et sted jeg kunne tenke meg å jobbe? Og hadde jeg egentlig lyst til å starte i konsulentbransjen? Akkurat det hadde jeg ikke tenkt så mye over.

Jeg startet på en for og mot liste. Hva har jeg i dag? Hva ønsker jeg meg for morgendagen? Hva kan konsulentbransjen som arbeidsplass og ikke minst bspoke som arbeidsgiver gi meg? Hva har jeg å gi tilbake? Denne tankeprosessen ga meg mye og til tross for at det var desember og en hektisk periode både på jobb og med avsluttende eksamener på BI, følte jeg at muligheten ga meg energi og glede.

Jeg kom frem til at jeg ikke ønsker å jobbe for en stor organisasjon der man blir en del av et maskineri, uten mulighet til å påvirke. Jeg ønsket en arbeidsgiver som er opptatt av at jeg skal ha en bra arbeidshverdag, og ikke bare hvor mange timer jeg klarer å fakturere. Det måtte være en rettferdig lønnspolitikk og gode muligheter til faglig utvikling.

Et nytt møte med Henrik og Einar, og en hyggelig lunsj med Jarle, partner i bspoke, ga meg innsikt i hvordan bspoke fungerer. Her er de ansattes arbeidshverdag viktig og det er gode pensjonsordninger, konkurransedyktig lønn og goder som trening, lunsj og månedskort. Vi får velge hvilke oppdrag vi tar. Vi får ta årlige sertifiseringer i den retningen vi ønsker å utvikle oss. Og vi har firmadager, firmaturer og faggrupper som sikrer at vi samles og har et godt fellesskap.

Ja, det at jeg skriver vi får røper vel hvilket valg jeg tok. Nå som jeg har kommet godt i gang, er jeg veldig glad for at jeg bestemte meg for å bli konsulent, og for at jeg valgte bspoke.

 

Les mer

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke