read

bspoke leverer .Net utvikler til Helsedirektoratet

bspoke er svært fornøyde med å kunne levere en fullstack .NET konsulent til Helsedirektoratet. Utførende konsulent er Stian Sætrang. Han var på plass 18 februar og stortrives i rollen.

Dette gjør Helsedirektoratet

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Samfunnsoppdrag

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.

Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren.

I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Fullstack .net utvikler / teknologivalg

ASP.Net Core 2+, EF Core 2+, REST, Azure, MsSql Server, Git, TFS

Rollen

I Helsedirektoratet er det sterkt fokus på at løsningene praktiserer kontinuerlig prodsetting. Alle løsningene er utviklet etter TDD og har derfor høy grad av testdekning.

Det er også stort fokus på sikkerhet og alle typer tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet, brukeropplevelse ol. Det er forventet at utvikleren både er bidragsyter og pådriver for disse prosessene.

Teamene jobber tett sammen under hele prosessen, og teamet er sammen ansvarlig for kvalitet i løsningene. Det gjelder både teknisk kvalitet, og kvalitet utfra et brukerperspektiv.

Det er også tett dialog med tjenesteeiere og representanter for brukerne av systemene. Teammedlemmene har varierende grad av erfaring, men alle har høy kompetanse og er svært dyktige.

Hdir logo

Kategorier : Utvikler, Ny kunde, Great Place To Work, Full-stack, .Net

Nylige innlegg