read

8 tips til valg av IT-leverandør

Når du skal velge IT-leverandør er det viktig å gjøre litt forarbeid, for å skape best mulig grunnlag for suksess til prosjektet. I Norge har vi et stort antall leverandører og det kan være utfordrende å finne hvilken leverandør som er riktig for deg og ditt prosjekt. Det er en jungel av leverandører og det kan være vanskelig å forstå hva som skiller de fra hverandre og hva de faktisk leverer.

"Digitalisering", "de beste folka", "innovative løsninger" er ord som går igjen, men hva betyr det, og hva trenger du sånn egentlig?

La leverandørene komme med løsningsforslag

Under har jeg laget en oversikt over de stegene jeg mener er viktig å vurdere når du skal finne en IT-leverandør. Jeg vil anbefale å se på egne behov uten å vurdere teknologi, og heller la leverandørene spille inn hvordan de vil løse problemstillingen, med hvilken teknologi og kostnadsbilde. Utgangspunktet bør aldri være at man leter etter en Java, low-code eller hyllevareløsning. Se heller etter hva utfordringen er, så finner leverandørene verktøyet som best løser problemet.

bspoke-it-selskap

Åtte tips til valg av IT-leverandør

Identifiser dine behov

Før du begynner å vurdere forskjellige IT-leverandører, må du først identifisere hva dine behov er. Hva ønsker du å oppnå med IT-løsningene du søker? Hvilke utfordringer ønsker du å løse? Det er viktig å ha klare mål før du begynner å vurdere ulike leverandører. Her kan du også be om bistand fra en IT leverandør som kan hjelpe deg med å stille de riktige spørsmålene.

 

Vurder erfaring og kompetanse

Når du har identifisert dine behov, bør du se etter IT-leverandører som har erfaring og kompetanse innenfor det området du trenger hjelp med. Se etter referanser, vurder tidligere prosjekter og snakk med eksisterende kunder for å vurdere om leverandøren har kompetansen du trenger.

 

Vurder pris og kontrakter

Det kan være fristende å velge den billigste leverandøren, men pris er ikke alltid den avgjørende faktoren. Vurder også hvilke kontraktvilkår som er inkludert i prisen, for eksempel vedlikehold og støtte etter implementering.

 

Størrelsesforholdet mellom bedriftene

Å være en liten kunde kan gjøre at du mister prioritet i et stort selskap, men det kan også være at et stort selskap er det eneste som kan levere alt du faktisk trenger. Vurder kompleksiteten i det du vil ha, og vurder hvilke IT-leverandører som faktisk har mulighet til å levere dette til en kunde som deg,

 

Vurder samarbeidsform

En god IT-leverandør bør ha en effektiv og god kundedialog på plass. Sørg for at du har en klar forståelse av hva slags støtte og tjenester du vil få etter at implementeringen er fullført. Hvordan vil du kontakte leverandøren hvis du trenger hjelp eller støtte?

 

Vurder teknologi og innovasjon

IT-løsninger utvikler seg raskt, så velg en IT-leverandør som er i stand til å tilby deg det nyeste innen teknologi og innovasjon. Du ønsker kanskje å velge en leverandør som har en strategi for å innovere og utvikle sine tjenester fremover.

 

Se etter en langsiktig partner

Implementering av IT-løsninger er vanligvis en langsiktig prosess, og du vil ønske å samarbeide med en leverandør som du kan stole på og som kan være en langsiktig partner. Sørg for at du har en klar forståelse av hva du kan forvente av samarbeidet på lang sikt og at du har god kjemi med leverandøren du velger.

 

Ta deg tid til å gjøre undersøkelser

Ta deg god tid til å undersøke og sammenligne ulike IT-leverandører. Sørg for at du er godt informert før du tar en beslutning

 

Når du til slutt har valgt en IT-leverandør, om det er til enkeltstående prosjekt, til drift av dine systemer eller noe helt annet, så bruk den som en samarbeidspartner. Det er viktig at man jobber sammen og bygger tillit over tid. En IT-leverandør trenger også tid til å bli kjent med dere, deres måte å jobbe på og deres prioriteringer. 

Forklar derfor godt hvorfor dere har tatt de valgene dere har tatt, og hva som har ført dere dit dere er i dag. Dette gjør det lettere for en leverandør å forstå bakgrunnen, og så bygge videre på dette på en god måte.

 

Lykke til i søket etter en IT leverandør!

Kategorier : konsulentfirma, it rådgivning, konsulentselskap, IT og teknologi

Nylige innlegg