read

Hva er forskjellen på å jobbe i ulike IT-konsulentselskap?

Har du IT-kompetanse og opplever å få mange henvendelser om jobbmuligheter? Er timingen rett for et bytte? Dette burde du tenke over hvis du vurderer å skifte jobb til et nytt IT-konsulentselskap.  

Det finnes mange konsulentselskaper som gjerne ønsker å leie ut din kunnskap, men hvem er den beste arbeidsgiveren for deg? Det er lett å tenke at forskjellene ikke er så store på konsulenthusene. Hos de fleste jobber du ute hos kunde, de tilbyr god lønn og mye opplegg rundt det sosiale og faglige. Det er likevel noen vesentlige forskjeller på disse ulike konsulenthusene som ønsker å få deg med på laget.

De tre største forskjellene i IT-konsulentselskapene

I denne artikkelen skal jeg, Julie Bjørgen Sandvik, forklare litt mer om forskjeller jeg mener er viktig å være bevisst på når du skal finne ny arbeidsgiver. I løpet av min karriere har jeg jobbet med HR og rekruttering i tre ulike IT-konsulentselskaper, og snakket med hundrevis av kandidater som er i prosess med andre IT-selskaper i bransjen. Basert på mine erfaringer har jeg nå prøvd å oppsummere de tre forskjellene jeg mener er viktig i valget om hvilket konsulenthus som er riktig for deg.  

 Julie-HR

Julie Bjørgen Sandvik, ansvarlig for Folk & Kultur i bspoke

 

Størrelsen på konsulentselskapet   

Størrelsen på selskapet vil kunne ha en del å si på hvordan det oppleves å jobbe der. Du har mindre IT-konsulentselskaper med bare noen få ansatte, til store internasjonale konsulenthus med flere tusen ansatte. Vil du bli med på den spennende reisen til en mindre bedrift, eller ønsker du å komme inn i et trygt og stort kompetansemiljø?

 

Store konsulentselskaper 

I et større selskap vil ofte avstanden til ledelsen være større, og mulighetene for å påvirke beslutninger være mindre. Samtidig har de antakeligvis utviklet gode interne prosesser og retningslinjer, som er ryddig å forholde seg til. Det kan hende at de har flere spesialiserte roller, det er laget avdelinger med ulike fagområder, og at flere interne oppgaver er sentralisert.  I et stort selskap har du også flere karrieremuligheter internt, da det ofte er behov for ulike lederroller og muligheter for å “stige i gradene”. Utfordringen vil likevel være at man blir delt opp i ulike områder og ikke så ofte har mulighet til å treffes på tvers av faggruppene.   

   

Små konsulentselskaper 

Begynner du i et lite selskap, vil det være muligheter for at du får vært med på en spennende reise med vekst, påvirkning og eierskap firmaet du jobber for. Risikoen kan være høyere for at det ikke går bra med selskapet, men gleden når det går bra oppleves som større. Du vil lettere se ditt eget bidrag inn i selskapet og verdien det medbringer. Er du i et lite selskap kommer dere tettere på hverandre, og du vil få muligheten til å bli godt kjent med dine kollegaer. Samtidig må du være tålmodig, løsningsorientert og villig til å ta i et tak, da det er mye som må på plass for å bygge et selskap.  

   

Mellomstore konsulentselskaper 

I et mellomstort selskap kan man jo håpe på at man finner det beste av begge verdener. Det er ledelse man kommer tett på, der du får være med å påvirke valg som er viktig for deg i selskapet. Det er utarbeidet rutiner og gode interne prosesser, slik at folk blir fulgt opp på en god måte. Du føler eierskap og felleskap, ved å fortsatt være med på en reise. Du har et stort nok sosialt miljø til at du finner noen for deg, det er fagmiljø hvor du blir sett, kan lære av og bort til andre.   

  Firmastørrelse-bspoke

 

Lønnsmodeller og goder   

Det er veldig mange lønnsmodeller, og ulike måter IT-konsulentselskapene ønsker å lønne deg for din kompetanse og erfaring.  

Provisjonslønn  

En del konsulentselskaper har provisjonsordninger som gjør at du får lønn prosentvis basert på hvor mye du fakturaer ute hos kunde. Dette er en lønnsmodell hvor det er rom for at du kan tjene meget godt. Det forutsetter da at du først og fremst er i et prosjekt, helst hos en godt betalende kunde. Her er det også viktig å ta høyde for timeberegningen i tilbudet. Det er stor forskjell om lønnen du får presentert er basert på 1700 timer vs 1950 timer.  

 

Ved å jobbe på en provisjonsbasert lønn, velger flere å ikke ta ut alle feriedagene sine, de tar mindre sykedager, bortprioriterer inneklemte dager, har mindre tid til kompetanseheving og jobber generelt mer overtid. Dette er for å sikre seg høyest mulig lønn, men absolutt ikke et krav for å jobbe i lønnsmodellen. Jo mer du jobber, desto mer tjener du på en slik lønnsavtale.  

   

Grunnlønn  

Så har du IT-konsulentselskaper som betaler deg fastlønn. Da vet du akkurat hva du får utbetalt fra måned til måned, uavhengig om du er i et kundeprosjekt eller er uten oppdrag. Du har større frihet til å jobbe med det du vil. Interesse og kompetanseutvikling står mer i fokus, fordi valget av prosjekt ikke påvirker lønnen din direkte. Det er også forskjellig hvilke lønnsnivå selskapene legger seg på, selv om lønningene generelt er høye IT-bransjen. Det er et gap på Tekna sin lønnsstatistikk på de som ligger under, på og over median, og du burde sjekke ut på forhånd hvor du burde ligge med din erfaring.  

 

Kombinasjon av provisjons- og grunnlønn   

Det er mange kombinasjoner ut fra disse to lønnsmodellene. Det er grunnlønn + provisjon, det er grunnlønn + bonus (basert på individuelle resultater, teamet eller selskapet), eller grunnlønn + overtidsbetalt.  Noen av disse kombinasjonen er mer stabile for hva du får utbetalt i måneden og de andre kan utgjøre mer oppløftende overraskelser.  

 

Goder på arbeidsplassen 

I tillegg til den månedlige lønnen du får utbetalt, har de fleste IT-konsulentselskaper en rekke goder og fordeler som kan være verdifullt. Goder som sosiale arrangementer, kompetansebudsjett, mobil, pc, internett, telefon og gode pensjons- og forsikringsordninger går som regel igjen i de fleste IT-konsulentselskapene. Undersøk hvilke goder konsulenthuset har, og vurder om dette er noe du kommer til å benytte deg av, og kan ha en verdi for deg i din hverdag.  

 

lønn-og-goder

   

Kunder og prosjekter    

Som IT-konsulent er din oppgave å løse et problem for kundene til din arbeidsgiver. Du selges inn som en fagekspert til kundene, på vegne av selskapet. Det kan være smart å høre med IT-konsulentselskapet om hvordan de jobber med å anskaffe kunder og prosjekter, slik at du kan se om det er en match for det du ser for deg.  

 

Rammeavtaler  

Noen selskaper satser stort på vinne rammeavtaler på større prosjekter, hvor prosjektet varer over flere år og man kan sende ut hele team med konsulenter. Det vil være motiverende å jobbe tett med kolleger i et felles prosjekt for selskapet. Risikoen er også større da konsulenthuset har ansvaret for leveransen, noe kan medføre et økt arbeidspress.  

 

Direkte kunder 

Konsulentselskapet vil ofte tjene mer på direkte avtaler med kunder, men dette vil også føre til mer kundepleie og oppfølging fra selskapet. Selskapet vil ha en tettere dialog med kunden, og gi bedre oppfølging til konsulentene. Ved direkte avtaler vil konsulentselskapet være mer sårbart for å miste kundeforhold dersom konsulentene ikke leverer som forventet, eller mistrives i prosjektet. Dette kan skape et resultatbasert press på konsulentene, samtidig som de kan føle seg mer pliktet til å fortsette i prosjektet når de mistrives. 

 

Samarbeidsorientert tilnærming 

Selskaper som har en samarbeidsorientert tilnærming til hvordan de skaffer kundeoppdrag, vil gi deg større valgmuligheter for hvilke IT-prosjekter som passer akkurat deg best. I den samarbeidsorienterte tilnærmingen skaffer selskapet seg ofte nye kunder gjennom anbudsprosesser, konsulentmeglere, samarbeidspartnere og direkte kunder. Her tenker salgsansvarlig på din kompetanse og det er din profil som blir sentralt i for hvilke oppdrag du er mest egnet for.  

 

Du burde tenke igjennom hva som er viktigst for deg og stille deg spørsmål som: Hvilken teknologi vil du jobbe med, hvilke utfordringer vil du løse, hvilken lengde på prosjektet er ideell, vil du jobbe i et stort eller lite utviklingsteam, og med hvilket domene?  

 

Lokasjon og fleksibilitet  

Utover alt dette vet jeg at lokasjon og fleksibilitet er viktig for mange. Ofte er dette avhengig av prosjektet du skal jobbe på og derfor er det lett for mange IT-konsulentselskap at dette ikke er noe de kan si noe om. Dette blir derfor noe du kan styre i valget av prosjekt, hvis du har denne friheten til være med å påvirke dette hos din arbeidsgiver.   

 

Prosjekter-og-kunder 

Kjenn på magefølelsen, lag prioriteringsliste og be om referanser 

Det er mange ting å reflektere rundt når du skal velge jobb, og det er viktig å lage en prioriteringsliste for seg selv. Magefølelsen skal du heller ikke kimse av, og inntrykket du får av menneskene du møter i rekrutteringsprosessen. Et annet tips er å be om interne referanser i selskapet hvis du ikke kjenner noen som jobber der fra før av. Da kan du få stille flere direkte spørsmål og danne deg et bredere helhetsbilde av selskapet, som kanskje kan gi deg de avklaringene du trenger for å ta den riktige beslutningen om dette er konsulentselskapet for deg. Det er arbeidstakermarked og IT-konsulenter er ettertraktet. Sammenlign selskaper og mål opp mot hva du har. Det er ikke alltid gresset er grønnere på andre siden. Ønsker deg masse lykke til. Håper du finner din match. Det har jeg.  

 

bspoke-kaffemaskin

Vil du jobbe i bspoke?

Vi er alltid på utkikk etter kloke hoder og artige folk! Sjekk ut våre ledige stillinger på karrieresiden vår. 

Kategorier : konsulentfirma, konsulentselskap, jobbintervju, Godt arbeidsmiljø

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

8 tips til valg av IT-leverandør

22.03.2023