read

bspoke på Oslo Business Forum

Sammen med rundt 2000 andre deltagere fikk vi høre presentasjoner fra verdens ledende eksperter innen internasjonalt næringsliv, AI, endringsledelse, robotteknologi og mye mer. bspoke er nå godt skodd for digital leadership!

Fire representanter fra bspoke hadde store forventninger til torsdagens konferanse på X Meeting Point (4. april). Store navn innen teknologi og forretning skulle gi oss faglig påfyll og noe å tenke over.

Hvor langt vil AI komme? Hvilke endringer vil vi se i forhold til urbanisering? Hvilke grep må til for å henge med i svingene i forretningslivet?

Vi sitter igjen med et et tydeligere bilde av hva vi kan – og bør – tenke på videre. Teknologien i seg selv er viktig, men den store utfordringen er samspillet mellom teknologi og næringsliv i bransjer i rask endring. Samtidig som dører lukker seg for hele yrkesgrupper, oppstår muligheter som kan gi oss store samfunnsomveltninger i positiv retning. Vi må bare vite hvordan vi skal trå videre.

 

Her er de innleggene som gjorde størst inntrykk på oss:

Erik Ringertz, CEO Netlight, gjennomførte en Q&A sesjon en av de mindre scenene, Fireside Stage. Svært interessante tanker rundt leder/følger og hvordan man må gi tillit. Erik beskrev hvordan organisasjonen var som en stor flokk med fugler. Hvert enkelt individ både leder og følger, slik at flokken beveger seg organisk som en helhet. Dette er overførbart til næringslivet – en flat, tillitsbasert struktur er det som fungerer best, også i store organisasjoner som Netlight. Ringertz har en nærmest poetisk tankegang og fremstilling av hvordan moderne ledelse bør se ut. Vi kjenner oss igjen i mye av det Erik prater om, både tillitbasert ledelse og flat struktur i bedriften. Q&A-en til Erik ga oss ny giv og vi tar med oss flere av hans tanker i det videre arbeidet for å bli  Norges beste arbeidsplass for de ansatte.

NL_OBF

 

 

4_OBF

Dr. Eliza Filby, snakket om «Generational Intelligence». Hvordan påvirker de forskjellige generasjonene arbeidsplassen? Hva er det som karakteriserer hver enkelt gruppe, og hvordan tilrettelegge for dem? Dagens unge vil ikke vente på å få ansvar i jobben, de vil bidra fra starten av. Mens våre foreldre kanskje bare hadde én arbeidsgiver gjennom hele yrkeskarrieren, er det nå vanlig å bytte jobb mange ganger. Vi har gjort oss mange tanker etter dette innlegget om hvordan vi kan forbedre oss. Vi vil bli enda bedre til å tilrettelegge for alle generasjoner, og anerkjenne at forskjellige aldersgrupper har forskjellige behov og forskjellige måter å jobbe på.

 

 

Bessie Lee, Founder & CEO Withinlink, snakket om innovasjon i Kina. Hvor har de vært, hvor er de i dag og hvor skal de? Bessie snakket varmt om de kinesiske myndighetene og deres bidrag til startups. Hun mener at Kina er svært langt fremme når det gjelder å oppfordre til og bidra til innovasjon. Bessie Lee viste oss video av en kinesisk restaurant der maten håndteres og serveres av roboter. Hun nevnte også kinesiske selskapers holdning til produktlanseringer. Om produktet er 70 prosent ferdig utviklet, er det godt nok til å lanseres. Da kommer feedbacken fra kundene og produktet utvikles og forbedres deretter. Hennes klare tanke var at for mange skal ha et "perfekt" produkt før det lanseres. Faren med dette er at produktet allerede kan være utdatert ved lansering. Vår opplevelse i etterkant av denne sesjonen, er at mye av det nyeste og mest innovative kommer fra Kina. Vi tar også med oss at godt nok av og til kan være nettopp det – godt nok. Men en ting er produkter og programvare, en helt annen er medarbeidere – når det kommer til medarbeidertilfredshet er ikke 70 prosent i nærheten av nok. Vi gir oss ikke før vi når 100 prosent. Vi nærmer oss, sakte, men sikkert.

 

BL_OBF

 

 

Og her er resten av innleggene:

Main Stage ble ledet av Richard Quest fra CNN. Han ønsket velkommen og ledet Q&A med hver enkelt i etterkant av innleggene.

1_OBF_1

 

Dr. Werner Vogels, CTO Amazon.com, snakket om mulighetene innen teknologi med kunden/forbrukeren i fokus. Stort fokus på "at å feile er greit".

8_OBF

 

Dr. Kate Darling, Leading expert in Robo Ethics fra MIT, snakket blant annet om menneske-robot interaksjonen, og hvordan vi allerede i dag har følelser for robotene våre (selv robotstøvsugeren).

2_OBF

 

Peter Hinssen, ekspert innen hvordan teknologi påvirker samfunnet, snakket mye om hvordan forbrukere adopterer teknologi.

3_OBF

 


Nancy Giordiano, Strategic Futurist, snakket om «Navigating the big shift». Hvilke grep kan du og jeg ta for å tenke nytt og innovativt?

5_OBF

 


Isabella Løwengrip, Entreprenør/ Blogger, snakket om «Scandinavian growth» og hvordan hun har klart å etablere 12 selskaper.

6_OBF

 

Kjell Nordstrøm, Business expert, snakket om «the art of making money». Kjell har en doktorgrad innen international business.

7_OBF

Alle foto: OBF.

 

Under Networking dinner på kvelden møtte vi Co-Founderne Christoffer Omberg og Marius Røed Wang til en hyggelig prat.

Takk for en interessant og lærerik dag!

samlet_OBF_19

 

 

Kategorier : videreutvikling, Konferanse

Nylige innlegg