read

Digitalisering av et viktig verktøy

I mai tok tre av bspoke sine ansatte fatt på et prosjekt for VID vitenskapelige høgskole. De er et lite, men effektivt team med fokus på samarbeid, effektive løsninger og gode resultater. 

 

VID er en vitenskapelig høgskole for utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. I alle praksisperioder i sykepleierutdanningen benyttes det et lærings- og vurderingsverktøy som heter Respons. Per i dag er dette i papirform, men VID ønsker å digitalisere det for å forenkle arbeidshverdagen til både studenter og lærere. Den jobben har blitt gitt til et team fra bspoke.

vid_1200px

Teamet består av designer Adrian Haga, frontend-utvikler Daniel Sollie Hansen og backend-utvikler Stian Sætrang. “Samarbeidet har fungert veldig bra og vi har en fin måte å jobbe sammen på,” forteller Adrian. “Vi har daglige møter, også tar vi kontakt ved behov underveis. Det er lav terskel for å stille spørsmål eller si ifra hvis noe ikke fungerer slik som det skal. Jeg syns samarbeidet går veldig greit,” nikker Daniel. Videre kan han fortelle at i frontend brukes det React og Typescript, og i backend brukes det C#, Azure Functions og .NET 5.

Adrian 2 (3)MicrosoftTeams-image-1StianSatrang-2

Siden de jobber med hvert sitt område er det viktig med god kommunikasjon: “Mye av samarbeidet vårt går ut på at Adrian, som designer, forstår hva kunden vil ha og deres språk, så er det min jobb å tolke forklaringene i form av skisser og skape noe som ser bra ut og fungerer fint, og dekker kundens behov,” forklarer Daniel. Videre tar backend-utvikler Stian imot forespørsler om data som skal produseres.

 

“Vi lager hele løsningen fra start til slutt,” forteller Daniel. En fordel med at teamet er med fra begynnelsen er at de har fått velge mange av teknologiene selv. Det gir dem en god læringsmulighet, i tillegg til at de kan ta hensyn til hva som er relevant i markedet. “Vi har fått ansvaret og friheten til å bestemme selv hvordan vi vil gå fram for å løse problemet,” sier Daniel, som er svært fornøyd med både arbeidsflyt og samarbeid. Teamet har kunne komme med anbefalinger til VID på hvordan løsningen bør se ut og fungere for at brukeren skal ha den beste opplevelsen, samt at resultatet blir så tett opp mot det VID ønsker som mulig.

 

“VID er veldig positivt innstilt til prosjektet. De er motiverte til å hjelpe oss til å lage en så god løsning som overhode mulig. I tillegg er de veldig interessert i jobben vi gjør, noe som for oss gjør prosjektet veldig spennende å jobbe med. Alle er engasjerte og deltar for å lage et bra produkt,” forteller Adrian fornøyd. Daniel er enig: “Det har hele veien vært en god tone i møtene, og det er aldri lang vei fra spørsmål til svar.”

 

Det er et godt samarbeid mellom de ansatte i bspoke. De hjelper hverandre og utveksler kompetanse på kryss og tvers av prosjekter. “Siden vi er et såpass lite og ungt team så har vi muligheten til å be seniorutviklere om hjelp eller gi oss svar på spørsmål. Det er veldig fint,” forteller Daniel. Med andre ord er det kort vei for å tilegne seg ny kunnskap og skape gode relasjoner blant de ansatte.

 

Les mer om jobben bspoke gjør for VID vitenskapelig høgskole her.

Trenger ditt prosjekt en engasjert IT-konsulent?

Vi i bspoke jobber med mange spennende og forskjellige prosjekter. Trenger du bistand til ditt prosjekt, ta gjerne kontakt med oss.

Kategorier : Utvikler, Ny kunde, it konsulent, programmering, frontend

Nylige innlegg