read

En konferanse om fremtidens arbeidsplass

I bspoke har vi i en årrekke avholdt årlige internkonferanser, og vi har over tid sett internkonferansen vår vokse både i kvalitet og omfang. Bakgrunnen for denne dagen er et ønske om å dedikere tid til å dyrke fellesskap, kompetanse og motivasjon. Motivasjon gjennom kvalitetstid med fine kollegaer, som sammen drar i land en minnerik dag full av læring og sosialisering. Dette skal være en dag ulik noen andre i jobbsammenheng. Den skal by på noe nytt, og den skal ha et innhold som treffer bredt. Ikke nødvendigvis veldig teknologisk, men dagsaktuelt. Tidligere år har vi arrangert internkonferanser som bl.a. har adressert konsulenttilværelsen spesifikt og mangfoldet i samfunnet med inkludering i spissen. I år landet tematikken på fremtidens arbeidsplass og fikk således tittelen «Workplace of tomorrow».

Internkonferansen velkomst

På mange måter føles dette temaet aktuelt som aldri før, selv om arbeidslivet alltid har vært, og fortsatt vil være, i kontinuerlig utvikling. Nytt av tiden er kanskje det økende tempoet i den teknologiske utviklingen. Ting skyter virkelig fart. Vi hører allerede at dagens 6-åringer høyst sannsynlig vil få en arbeidskarriere bestående av «flere karrierer», hvor de må evne å avlære det de kan og med friskt mot å gå løs på nye læringsprosesser. Teknologien vil fjerne behovet for menneskelig kapasitet på flere områder, men den vil også skape mange nye områder.

Planlegging og forberedelser

Årets internkonferanse tok utgangspunkt i det ovenstående og vi startet arbeidet med å planlegge en dag full av læring og sosial mingling. Hovedfokus var på kunstig intelligens og dens påvirkning på fremtidens arbeidsplass. Det er jo nettopp gjennom mer avansert teknologi og økt bruk av kunstig intelligens de ventede endringene i fremtidige arbeidsplasser vil komme. Vi identifiserte nøkkeltemaer, aktiviteter og innhold som ville engasjere og inspirere deltakerne. Vi ville ha et innhold som i stor grad aktiviserte alle deltakerne, enten gjennom å holde foredrag, delta i gruppearbeid eller i faglige dialoger. Dette arbeidet startet måneder før selve dagen. Erfaring har lært oss at en god konferanse krever innsats, dedikasjon og tid. Tid til ordentlig planlegging og tid til ordentlige forberedelser.

Nytt av året var at vi på forhånd hadde bestemt oss for at vår interne konferanse nå er moden for å ta imot eksterne gjester. Nivået på de tidligere internkonferansene våre har vært så høyt og så bra at det ikke lenger er noen unnskyldning å ikke la andre få ta del i dette. Vi endte opp med en todelt løsning, hvor vi la opp til et internt program første halvdel. Den andre halvdelen ble åpnet for gjester og det ble lagt en plan for invitasjoner og påmeldingshåndtering.

Internkonferansen program

Den store dagen

Internkonferansen programbånd rundt halsenMye planlegging og forarbeid har ligget til grunn for denne store dagen. De første gjestene ankommer, og konferansen er i gang. Et velkomstteam er på plass for å ønske alle velkommen med et smil. Jakker henges opp og programkort deles ut. Programkortene deles ut med fargebånd for å etablere grupper til det kommende gruppearbeidet senere på dagen. Deilige forfriskninger i form av bakst, varm kaffe og -te er å finne. Spenningen før programstart er høy.

Første halvdel – Kvalitetstid med de interne

Den første halvdelen ble lagt opp for interne kollegaer og bestod av fellesforedrag, servert av interne foredragsholdere. Vi dykket ned i synergiene mellom OpenAI og AzureAI. Videre fikk vi nærmere innsyn i de revolusjonerende aspektene ved bruk av GPT i programvaretesting. De interne fikk også et godt foredrag som tok for seg utfordringer og potensielle fallgruver for fremtidens utviklere. Den generasjonen utviklere som ikke nødvendigvis bygger opp kode fra bunnen av, men som bruker kunstig intelligens som drahjelp. Hvilke utfordringer kan dette by på? Hvordan fungerer egentlig LLM? Meget interessante foredrag alle sammen, og ikke minst grobunn for interessante diskusjoner og refleksjoner oss kollegaer imellom.

Internkonferansen - Første foredrag

Andre halvdel – La oss gi gjestene våre en bra opplevelse

Gjestene ble tatt imot på samme måte som våre kjære, interne kollegaer; med et smil og tilgang til deilige forfriskninger. Vi tok oss tid til å bli kjent, og det var rom i programmet for mingling og sosialisering. Vi ville at gjestene våre skulle bli kjent med oss. Først på programmet for denne delen var en liten godbit – nemlig foredrag fra Microsoft. Her fikk vi et inspirerende og informativt innblikk i MS Copilot - hva dette kan brukes til i dag og ikke minst hva som venter litt lenger fremme.

Internkonferansen - foredrag fra Microsoft

Lynforedrag – Del kompetansen

I en kompetansebedrift med så mange flinke folk er lynforedrag en fin mulighet til å virkelig vise bredden i bspoke sin kompetanseprofil. Det ble lagt opp til 5 lynforedrag og deltakerne skulle innom alle. I disse raske og effektive foredragene fikk deltakerne innblikk i ulike, relevante områder for dagens tematikk. Her ble det snakket om arkitekturmønstre ved bruk av KI og LLM, spill ved bruk av KI, chatbots med FlowiseAI, Midjourney og vi fikk gode tips om hvordan en bedrift kan gå frem for å nyttiggjøre seg av MS Copilot.

Tenketank – et organisert gruppearbeid

Etter godt med faglig påfyll var det på tide å la deltakernes «små grå» få jobbe litt aktivt. Som en del av det forberedende arbeidet var det utarbeidet arbeidsdokumenter for totalt 8 forhåndsdefinerte temaer, alt med utgangspunkt i fremtidens arbeidsplass og kunstig intelligens sin innflytelse:

  1. Fremtidige jobbmuligheter og rekrutteringsprosesser
  2. Endringsledelse og organisasjonskultur
  3. Etikk og ansvar
  4. Inkludering og mangfold
  5. Samhandling mellom menneske og maskin
  6. Automatisering av arbeidsoppgaver
  7. Datasikkerhet
  8. Opplæring og kompetanseutvikling

Disse temaene skulle jobbes med gruppevis og målet for seansen var å sitte igjen med ulike refleksjoner som bedrifter kan legge til grunn i strategiarbeidet for fremtiden.

Fagdialog – paneldeltakere leder an

Internkonferansen - paneldebattEtter gruppearbeidet var det mange som hadde mye på hjertet, og Fagdialogen var stedet for å få snakket ut. Her dykket vi videre ned i tematikken og diskuterte i fellesskap viktige emner, problemstillinger, utfordringer, løsninger og muligheter for fremtidens arbeidsplass. En givende seanse med høy deltakelse også fra gjester i publikum.

 

 

Avslutning – så hva sitter vi igjen med?

En dag fylt med spennende faglig innhold, meningsutvekslinger og sosialisering er over for denne gang. "Workplace of Tomorrow" ble en dyptgående og inspirerende opplevelse som ikke bare beriket våre sinn, men også styrket båndene mellom oss som kolleger og med våre eksterne gjester. Gjennom utforskning av nye teknologier, spennende temaer, ideer og perspektiver har vi bragt noe mer klarhet rundt den fremtidige arbeidsplassen som er dynamisk, innovativ og inkluderende. Sammen vil vi forme en arbeidsplass som ikke bare er forberedt på, men også ivrig etter å omfavne fremtidens muligheter.

Internkonferansen - avsluttningstale fra Ole Petter som var konferansier

 

Kategorier : Skape minner sammen, internkonferanse

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Årets blåtur: strategisamling og hygge i Italia!

17.10.2023