read

Fra kunstig intelligens til psykologisk innsikt: Høydepunkter fra Yggdrasilkonferansen 2024

Yggdrasilkonferansen samlet i år rundt 350 av de brukervennligste hodene i landet for to spennende dager med foredrag, workshops og mye annen moro. I den sammenheng fikk vi gleden av å representere bspoke for å tilføre innsikt og inspirasjon til fagområdet vårt. I denne artikkelen deler vi litt om de tre temaene vi syntes var mest fremtredende og interessante fra årets konferanse. 

Kunstig intelligens 

Et stort tema for konferansen var naturlig nok kunstig intelligens. Eirik Norman Hansen sparket i gang konferansen med å gi oss et innblikk i hvilken spennende tid vi lever i og hvilke muligheter AI-teknologien bringer med seg, blant annet for å bedre hverdagen for personer med nedsatt funksjonsevne. Videre poengterte han at kunstig intelligens utvilsomt kommer til å bli en viktig del av livene våre, men neppe vil erstatte det menneskelige.  

Bjørn-Ingar og Adrian fra bspoke

Bjørn-Ingar Bergum og Adrian Haga fra årets Yggdrasilkonferanse

Kunstig intelligens var også et tema under fagpraten med ulike bransjetopper fra blant annet Posten, POL og Hallogen, hvor fokuset for diskusjonen var hvordan vi bør forholde oss til dette fremover. For å vite hvordan vi kan utnytte denne teknologien på en fornuftig måte, er det viktig at vi forstår både risikoen og mulighetsbildet. Dette blir avgjørende for å sikre et sunt samspill mellom menneske og maskin fremover. Teknologien er utvilsomt spennende, og har allerede begynt å påvirke måten vi jobber på, men som designere er det viktig at vi først fokuserer på behovene vi skal dekke før vi snakker om hvilken teknologi vi bør bruke. 

Eirik Norman Hansen Yggdrasil

Konferansier Eirik Normann Hansen

Vårt ansvar å gjøre oss forstått og vise verdi 

Et annet gjennomgående tema for konferansen var designeres utfordring med å tydeliggjøre sin egen verdi og sikre at ledelsen forstår vårt bidrag. I et tøft marked har det aldri vært viktigere å formidle vår verdi på en måte som resonnerer med ledelsen, og vi bør derfor bli flinkere på å være presise på hva slags verdi vi skaper. Espen og Torvald fra Kvesst ga oss i sitt foredrag et lite innblikk i hvordan ledere tenker og hvordan vi kan bli mer forretningsorienterte i måten vi kommuniserer på. Et viktig poeng her var at vi som designere må legge designsjargongen på hylla og tilpasse budskapet og kommunikasjonen vår for å treffe ledere bedre. Dette innebærer blant annet å gi mer konkrete anbefalinger for hva som bør gjøres.  

Litt senere spilte Ram Yoga videre på denne diskusjonen i sitt foredrag, der han snakket om viktigheten av å tallfeste bidragene våre slik at vi enklere kan beskrive forretningsverdien i designarbeidet. 

Psykologi

Som mange andre designkonferanser var også psykologi et overgripende tema på Yggdrasil. Lars og Erling ga oss et innblikk i våre viktigste grunnfølelser: glede, overraskelse, sinne, avsky, frykt og tristhet (go’saft), og at vi kan bli bedre designere dersom vi er nysgjerrig på disse. Fokuset hos oss mennesker ligger ofte på de negative følelsene, da glede som oftest skyldes fravær av de vonde følelsene. Vi husker også veldig godt følelser knyttet til produkter og tjenester, og vi tar mange av valgene våre basert på dette.  

Som resten av dem som fikk med seg Ola Hellands foredrag, falt også vi for hans kognitive illusjoner. Dette har gjort oss mer bevisste på menneskers intuisjon og hvordan vi kan bli oppmerksomme på ulike former av den når vi gjør undersøkelser og skaper brukergrensesnitt.  

Sist, men ikke minst, viste Edvard Liodden oss hvordan vi kan bruke COM-B-rammeverket til å kartlegge hvilke deler av kundereisen vi må finne ut mer om, og hvilke deler vi har nok innsikt i fra før. 

Ingrid Bjerve Bouvet

Ingrid Bjerve fra Bouvet snakket om designledelse

I tillegg til tematikken ovenfor, var det mange andre spennende foredrag innenfor temaer som blant annet produktledelse og designledelse. Vi deltok også på ulike workshops hvor vi lærte om hvordan vi oppfatter og kan håndtere krevende situasjoner og hvordan vi kan kartlegge området vi jobber innenfor ved hjelp av systemisk design. Alt i alt var Yggdrasilkonferansen 2024 veldig lærerik og spennende, og vi gleder oss allerede til neste års konferanse. 

Kategorier : Konferanse, design

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Internkonferansen - We-Nergy

09.06.2022