read

Internkonferansen - We-Nergy

Tradisjonen tro holdt bspoke internkonferanse for sine ansatte. I 2022 ønsket bspoke å bygge videre på fjorårets «Simply the best» og dyrke hvordan hver ansatt i bspoke på sin måte bidrar til synergien som gjør bspoke til en så god arbeidsplass. Resultatet var årets konferanse: «We-Nergy» 

Nicklas Eltvik holder innlegg

Fagansvarlig Nicklas Eltvik midt i sitt innlegg. Foto: bspoke

bspoke er kjent for å ha en stor fokus på kultur. Visjonen er tydelig; Sammen skal vi være Norges beste arbeidsplass! Dette har vært helt avgjørende for veksten og fremgangen til selskapet. Kultur kan være så mangt, men noe som helt klart er kulturbringende er kunnskapsdeling. Vi skal dele informasjon, kunnskap og erfaringer med hverandre. Ikke fordi vi "må", men fordi vi har lyst. 

bspoke internkonferanse holdes årlig og er organisert av ansatte selv. Dette skaper engasjement, utvikler kreativitet og knytter kolleger sammen på en unik måte. 

Siden tverrfaglig kunnskapsdeling i seg selv er et viktig aspekt ved samarbeid, var det ikke vanskelig å finne relevante foredrag fra våre ansatte: Blant annet delte Alexei tips, råd og erfaringer med det å skrive bok; Nitarshaan gav en introduksjon til React som var myntet på de i selskapet uten mye frontend-erfaring, mens Piotr gav oss en presentasjon av reisen med å ta et prosjekt fra lokal infrastruktur til skyløsning. 

Bilde av alle foredragsholderne

Diplom med tegnet bilde av hver enkelt foredragsholder. Takk til Megan som tegnet. Foto: bspoke

Det var også derimot mer direkte relevante foredrag relatert til samarbeid. Linda og Jon holdt et foredrag om nettopp synergi i et prosjektteam fra en leders ståsted og partner og seniorutvikler Jarle presenterte eksempler på godt og dårlig samarbeid han hadde samlet seg gjennom sine 25+ år som utvikler. 

Vi fikk også besøk av Thor Einar Krogh og Gunnar Bækkevold som med sin bakgrunn fra endringsledelse og kreative samarbeidsprosesser i tv-produksjon gav en tankevekkende og spennende presentasjon om hvordan vi møter hverandre som kollegaer og samarbeidspartnere. Med innslag av både standup og praktiske øvelser ble den to timer lange presentasjonen aldri kjedelig eller ensformig. 

konferansier og arrangørene

Organisatorene hadde lagt ned en fantastisk jobb. Fra venstre: Daniel, Adrian og Elizabeth. Foto: bspoke

Organiseringen av internkonferansen ble gjort av Elizabeth, Adrian og Daniel og organiserte seg selv dynamisk og demokratisk. «Vi møttes ukentlig for statusoppdateringer for å sørge for jevn fremgang og å unngå leie overraskelser på veien. Det var viktig for oss at vi alle følte vi bidro på hver vår måte» sier Daniel, før Adrian skyter inn: «Vi delegerte oppgaver mellom hverandre, men det var også lav terskel både for å hjelpe og be om hjelp på tvers av disse oppgavene». 

 

Dette var foredragene i Internkonferansen 2022: We-nergy 

One Team – One Mission 

Linda og Jon 

Hvordan å skrive en bok for gøy og profitt 

Alexei  

Introduksjon til React 

Nitharshaan 

Storybook 

Martin 

Bspoke Cloud 

Jan Erik 

Optical Character Recognition - Make the computer read! 

Nicklas 

IaaS til PaaS 

Piotr 

Bygg på hverandre 

Thor Einar og Gunnar 

Kvalitet og samarbeid - Test i et smidig prosjekt 

Odi og Ole Petter 

Samarbeid – Selv små tannhjul... 

Jarle 

 

 

Kategorier : Skape minner sammen, Konferanse, internkonferanse

Nylige innlegg