read

bspoke bistår Gjensidige med boligselgerforsikring som nytt produkt.

Fra årsskiftet vil Gjensidige gjøre bolighandel tryggere for kjøpere og selgere med en ny boligselgerforsikring, som skal selges gjennom eiendomsmeglere. I samarbeid med Capra Consulting er Jon Myhre innleid som prosjektleder tilknyttet realisering av boligselgerforsikring som et helt nytt forsikringsprodukt i Gjensidige-porteføljen. Den nye boligselgerforsikringen vil være tilpasset den nye «avhendingslova» som trer i kraft 1. januar neste år. Denne lovendringen gir boligeierne et større behov for å forsikre seg mot erstatningskrav for skjulte feil og mangler.

Hovedformålet med den nye loven er imidlertid at flere skjulte feil og mangler skal avdekkes før kjøperen legger inn bud på boligen. Derfor er det fastsatt skjerpede og standardiserte krav til tilstandsrapporter i en egen forskrift.

Bedre tilstandsrapporter skal altså gi kjøperen bedre oversikt over feil og mangler, slik at det blir mindre å klage på i etterkant av handelen. Dermed er det ikke opplagt at den nye og lave beløpsgrensen vil gi flere erstatningssaker. Feil og mangler som er nevnt i tilstandsrapporten vil ikke gi krav på erstatning, og alle krav vil uansett bli gjenstand for en konkret vurdering. En brukt bolig er ikke ny, og kjøpere kan ikke klage på normal slitasje.

Gjensidige skal bidra til å trygge bolighandelen, både for boligselgere, boligkjøpere og eiendomsmeglere, gjennom å tilby boligselgerforsikring gjennom eiendomsmeglere. Dette er et stort prosjekt som spenner på tvers av hele verdikjeden til Gjensidige, fra salg og distribusjon i samarbeid med eiendomsmeglerforetak via det å være dekket av forsikringen og tilgjengeliggjøre den for boligselger- og kjøper i alle relevante kanaler til at kjøper kan fremme krav på forsikringen på en enkel og ryddig måte dersom det skulle bli behov for dette.

jonMyhre

I samarbeid med Capra Consulting er Jon Myhre innleid som prosjektleder tilknyttet realisering av boligselgerforsikring som et helt nytt forsikringsprodukt i Gjensidige-porteføljen. Produktet spenner på tvers av hele verdikjeden til Gjensidige, og involverer alt fra samarbeid med eksterne partnere innenfor eiendomsmegling, takst og lovgivende instanser til digitale produktteam, kjernesystem, integrasjonsteam og sikkerhetsavdeling innad i Gjensidige.

Gjennom prosjektet setter Gjensidige standarden for neste generasjon egenerklæring ved boligsalg, ved å utvikle en helt ny skybasert applikasjon som gjør utfylling av egenerklæring og kjøp av boligselgerforsikring til en hel-digital opplevelse for både megler, selger og kjøper. Løsningen integreres i tillegg mot både meglersystemer, takstsystemer og oppgjørssystemer som kommer i spill gjennom en ordinær boligtransaksjon. I tillegg skal produktet tilgjengeliggjøres på Gjensidiges flater og kobles slik at et evt. senere skadeoppgjør håndteres så effektivt og smidig som mulig.

«Forsikringsdomenet er et komplekst domene, og det er mye å sette seg inn i. Jeg har lært mye på kort tid, og fått helt ny innsikt i et univers jeg tidligere bare kjente fra utsiden. I tillegg er det svært mange utviklingsressurser involvert som har ansvar for sine egne deler av realisering av produktet som helhet. Dette krever at kommunikasjonen flyter godt på tvers og at hindringer blir løftet og tatt hånd om raskt, for at ingen skal bli sittende å vente på hverandre eller gå i bena på hverandre.»

Sammen med en stor prosjektgruppe fra både forretnings- og teknologisiden i Gjensidige bistår Jon Myhre med prosjektledelse og koordinering av den tekniske delen av prosjektet. Prosjektet inneholder stor grad av digitalisering av eksisterende hel- eller del-manuelle prosesser, og her hjelper Jon til med både koordinering ut mot eksterne samarbeidspartnere, koordinering og oppfølging av utviklings-, arkitekt-, design- og testarbeidet, og ikke minst med nødvendig kontroll av prosjektets omfang og fremdrift.

«I prosjektgruppen og Gjensidige ellers får jeg gleden av å samarbeide med svært mange fremoverlente og kunnskapsrike mennesker, noe som er en viktig faktor for å lykkes med et såpass omfattende digitaliseringsprosjekt. Jeg får også spilt på mine styrker og min forkjærlighet for en smidig prosess ved å legge til rette for korte utviklingsløp, fasilitere og støtte kjerneressursene rundt meg og søke å få frem det beste i alle involverte parter».

Ønsker du å lese mer om Gjensidige sin boligselgerforsikring, trykk her.  

 

Kategorier : Utvikler, Ny kunde, Skape minner sammen, Java, konsulent, it konsulent, Testledelse, Prosjektledelse, konsulentarbeid

Nylige innlegg