read

Hva er prosjekt- og testledelse?

Alle gode løsninger starter med en god idé, likevel er veien til løsningen  avgjørende. Selv om idéen er viktig, er ikke de gode løsningene nødvendigvis et resultat av en god idé. Det er oftest et resultat av selve prosessen, og kvaliteten den inneholder. Prosjekt- og testledere har derfor to sentrale roller i prosessforløpet, og det er en av de tre fagområdene vi i bspoke dekker. 

 

“Alle prosjekter har et formål, og de har behov for at noen tar ansvar for både prosessen og kvaliteten” forteller Ehud Kafri, senior prosjekt- og testleder hos bspoke.

 

Ethvert prosjekt har altså en agenda, og dette er prosjektlederens ansvar. Ifølge Ehud Kafri er tid, kost og omfang de tre viktigste elementene en prosjektleder må forholde seg til. De må altså holde seg innenfor tidsrammer, budsjettere og sørge for at alle oppgaver blir gjort. En testleder derimot sørger for at kvaliteten er på plass, slik at man minimerer risikoen for alvorlige feil. Dette er nemlig avgjørende for å sikre leveransen, og for at sluttresultet skal bli best mulig.

project management

Prosjektledelse

En prosjektleder har en svært viktig rolle i prosessforløpet, og de sørger for at alt er på plass i henhold til bedriftens og interessentenes forventninger. Dette er noe alle prosjekter har behov for, slik at strukturen opprettholdes. Ved hjelp av MS prosjekt, JIRA og Confluence som verktøy, kan man kartlegge alle aktivitetene i prosjektene. 

Man kan altså få oversikt over tidslinjen, behov under prosjektet, hvem som jobber hvor og hvem som har ansvar for de forskjellige arbeidsoppgavene. Med dette kan man fastsette prosjektet, og se hvor man er i henhold til planen. Man bør altså ha en grundig strukturert tilnærming til ethvert prosjektet, noe bspoke sin prosjektledere har lang og god erfaring med.

 

Testledelse

Den sikreste måten for at sluttpruduktet oppnår suksess, er ved å ha en testleder som kvalitetssjekker produktet gjennom testprosesser. Ved hjelp av verktøy som HP ALM og Zephyr kan testlederen etablere og følge test-caser, og ikke minst gjennomføre defekthåndtering. Dette er også nødvendig for å kunne se at alle akseptansekriteriene dekkes, noe som essensielt for å tilfredsstille brukerens behov. Testlederen sørger altså for at man unngår alvorlige feil, slik at produktet oppnår sitt fulle potensiale, noe som er svært viktig i et marked hvor forventningene er skyhøye. 

 

Ingen problemer er for store

Prosjekter finnes i forskjellige former og størrelser, noe som kan gjøre det svært vanskelig å estimere både tid og ressurser. Kommunikasjonen med interessentene er heller ikke alltid like enkel, og dette kan være problematisk for prosjekt- og testledere under oppdraget. Det er derfor svært viktig å være tilpasningsdyktig og strategisk underveis. Man må altså evne å utføre enkelte kompromisser og tilpasse prosessen mens man trår, for å tilfredsstille alle involverte. Ved å ha disse kvalitetene er man rustet til å håndtere ethvert prosjekt, noe vi i bspoke setter stort fokus på. 

 

Kunnskap må prioriteres og utveksles  

Ehud forteller at bspoke sine prosjekt- og testledere hele tiden leter etter nye sertifiseringer de kan ta, og de leser seg stadig opp på faget. Da leser de gjerne om hva som kommer og hva som blir brukt mest i markedet om dagen. bspoke har også faggrupper hvor man snakker sammen, og deler erfaringer fra forskjellige prosjekter. Hvis man trenger bistand, vil de alltid kunne søke hjelp hos hverandre. For å være best i faget, er det altså viktig å være oppdatert på teori. Det er også viktig å ha et fagmiljø hvor man kan diskutere og utveksle kunnskap, noe vi i bspoke på mange måter mener at er kjerneproduktet våres. 

 

Kvaliteten kommer fra prosessen 

Prosessforløpet er altså den viktigste faktoren for at sluttproduktet oppnår suksess, og da er det nødvendig å ha dyktige fagpersoner til å ta ansvar. Det å ha prosjekt- og testledere med på teamet er derfor avgjørende, nettopp fordi de sørger for at tid, kost og omfang tilfredsstilles, samt at kvaliteten på resultatet optimaliseres. Det er dog naturligvis ikke slik at fagli kunnskap er enerådende til suksess. Det er nemlig behov for en god dose erfaring for å evne å håndtere utfordringen man kan møte på. 

Dette er noe våre prosjekt- og testledere utelukkende har til felles, nettopp på grunn av deres innholdsrike bakgrunner.  

 

Har du behov for kompetente og erfarne prosjekt- og testledere til ditt prosjekt? 

 

Ta kontakt med oss!

Kategorier : Ny kunde, it konsulent, Testledelse, Prosjektledelse, IT og teknologi

Nylige innlegg