read

bspoke bistår KLP med testledelse

Vår dyktige medarbeider Ehud jobber for tiden som ansvarlig testleder hos KLP i prosjektet IFRS 17. IFRS 17 er den nyeste IFRS-standarden for forsikringskontrakter og erstatter IFRS 4, 1. januar 2022. 

Prosjektet IFRS 17 som Ehud er en del av jobber med implementering av den nye regnskapsstandarden slik at KLP skal være i henhold til den nye standarden. De jobber med en helt ny databaseplattform som støtter den nye standarden og legger til rette for andre fremtidige behov. 

 

Prosjektet er delt inn i tre hovedstrømmer; liv, skade og regnskap. De tre hovedstrømmene har egne ansvarsområder, men jobber tett sammen for en helhetlig løsning. Prosjektet jobber etter smidig metodikk og består av ca. 40 prosjektdeltakere i rollene som; programleder, fagressurser, prosjektledere, scrum master, utviklere og testpersonell. Ehud er ansvarlig testleder for liv og regnskap.

Ehud Kafri

Som ansvarlig testleder bistår Ehud KLP med utarbeidelse av testregime, testplaner, teststrategier og planlegger testaktiviteter for de ulike fasene i prosjektet. For utførelse av jobben er det blitt brukt verktøy som Zephyr, jira og Confluence.

 

Det er et komplekst prosjekt, som bærer preg av godt samarbeid og høy profesjonalitet. Ehud liker spesielt godt hvordan KLP løser sine oppgaver på en ryddig og strukturert måte. I prosjektet har han fått innsikt i alle elementene som et databaseprosjekt består av fra staging, EDW og datahub.

 

Les mer om jobben bspoke gjør for KLP her. 

Trenger ditt prosjekt en engasjert IT-konsulent?

Vi i bspoke jobber med mange spennende og forskjellige prosjekter. Trenger du bistand til ditt prosjekt, ta gjerne kontakt med oss.

 

Kategorier : Ny kunde, it konsulent, Testledelse, konsulentarbeid

Nylige innlegg