read

Økt kompetanse gir et verdifullt grunnlag i arbeidslivet

Videreutvikling handler i all hovedsak om å øke og styrke sin kompetanse innenfor et fagområde, slik at man ikke blir hengende etter. Her hos bspoke har vi stor fokus på videreutvikling.

Videreutvikling er viktig å ha fokus på, i den forstand at ny kunnskap formidles kontinuerlig. Derfor er det essensielt for konsulenter og ledere å være oppdaterte og villige til å lære. Konsulenter lever av å bistå kunder med sin kunnskap og kundene forventer at konsulentene er dyktige på sitt fagfelt, det er da avgjørende at deres kompetanse fortsetter å vokse i takt med teknologiens utvikling. 

Digitale løsninger kan utgjøre en stor forskjell

Henrik Holum er daglig leder i bspoke, og ble akkurat ferdig med en Executive master of business administration (EMBA) fra Quantic School of Business and Technology. Dette er en lederutdanning med hovedvekt på fag innen ledelse og økonomi. For å ta en slik videreutdanning kreves det gjerne at du har minst en 3 årig bachelorgrad og flere år med arbeidserfaring. 

Det som var annerledes med akkurat denne typen EMBA, er var en «Mobile-first» løsning. Det vil si at istedenfor å sitte fysisk på skolebenken, så inngår det interaktive kurs over internett og telefon som gjør det enklere å kunne ta kursene og lese pensum kombinert med arbeid. 

– Bspoke er et tech-selskap. Det å kunne ta en grad som er basert på den samme løsningen som vårt selskap kan utvikle seg på syntes jeg var viktig, forklarer Henrik. 

IMG_3734-1


Det er også viktig for daglige ledere å fortsette sin kunnskapsutvikling

Mye av grunnen til at han valgte å ta en videreutdanning var nettopp fordi han er daglig leder av bspoke. Gjennom sin grad sikret han seg mye ny kunnskap han kunne ta med seg videre inn i bedriften. Underveis i sin videreutdanning skrev han ned de tingene han mente kunne være nyttig for bspoke, for deretter å implementere denne lærdommen i hans måte å lede bedriften på. Han håper det vil være med på å skape et verdifullt grunnlag for bedriften.

– Å være sulten på å lære, gir for mange en god motivasjon. Som daglig leder får man også en mer detaljert oversikt over hva man har gjort riktig, og hva man kan lære mer av, forteller han. 

Gir dette flere muligheter på lang sikt?

Det åpner flere nye dører for ansatte dersom de har tatt en form for videreutdanning. Henrik forklarer at som ansatt kan man ikke bare sitte å vente på at arbeidsgiver skal gi deg denne muligheten. Dette er også noe man gjør for sitt eget beste og noe man tar med seg videre som konsulent. Med en videreutdanning blir man mer attraktiv på arbeidsmarkedet, samtidig som det viser at interessen og erfaringen er stor innenfor feltet man operer i. 

I bspoke legges det stor vekt på at de ansatte skal sikre seg mer kompetanse og utvikle ny kunnskap kontinuerlig gjennom arbeidsløpet. De ansatte får derfor 40.000 kr i året og seks betalte arbeidsdager som de kan bruke fritt på kurs og sertifiseringer.I tillegg har vi firmadater en dag i måneden, hvor vi gjerne bruker tid på kompetanseheving. Som konsulent er det tider man ikke er ute hos kunder, da sikrer man seg gjerne flere sertifiseringer som går utenfor de seks betalte dagene. 

Dette gjør bspoke for å sikre at de ansatte får tid og mulighet til å få den ekstra kompetansen de trenger. Dette er viktig for at bedriften og de ansatte skal få en god kompetanseutvikling, samt for å oppnå gode resultater på lang sikt. Men det er også viktig å ikke glemme bort at prosjekterfaring også har en stor betydning for kompetanseutvikling. Det å ha bred prosjekterfaring og stadig utvikle seg kunnskapsmessig innenfor sitt fagområde vil føre til at man stiller sterkt som konsulent.

For bspoke vil videreutvikling fortsette å være et hovedfokus. Fremtidens kunder avhenger av konsulentens kunnskap, dermed er det viktig å fortsette å lære slik at man alltid er oppdatert på ny kunnskap og nye trender. Dette vil være med på å gi et positivt resultat for både kunden, konsulenten og bedriften. 

Ønsker du en spennende arbeidsplass?

Vi i bspoke jobber med mange spennende og forskjellige prosjekter og er alltid på utkikk etter nye talenter. Ta kontakt med oss, så tar vi en prat.

 

Kontakt oss!Kategorier : Utvikler, Great Place To Work, videreutvikling, it konsulent, utdanning

Nylige innlegg