read

Nytt klagesystem hos NAV

Vi har nå to konsulenter som sammen skal bistå i et spennende prosjekt hos Arbeids-og velferdsforvaltningen, NAV. NAV er en offentlig etat, som gir den norske befolkningen muligheten til arbeid, trygd og sosialtjenester. De forvalter en del av statsbudsjettet og har i dag over 450 kontorer landet over.

Kreditert bilderettgiheter Bergen Kommune

Hyemi Kim og Marianne Hval er to av våre dyktige fullstack-utviklere som sammen med andre utviklere, designere og advokater skal bistå i dette omfattende prosjektet. Prosjektet går ut på å skape et nytt klage/anke system i forhold til sykepenger. Målet med dette er også å gjøre systemet felles for andre områder, som foreldrepenger og barnetrygd.


Hovedfokuset i prosjektet er å skape et klageskjema for brukere, utforme et system for de ansatte som skal ta hånd om disse klageskjemaene og utføre en statistikk-applikasjon over all data. Og dette ved hjelp av teknologier som Java 8 og 11, Kafka, Kotlin, Spring Boot og AngularJS.

 

Vi ser frem til dette omfattende og spennende prosjektet med NAV!

 

Ta kontakt ved behov for IT konsulenter.

Vi i bspoke jobber med mange spennende og forskjellige prosjekter. Trenger du hjelp, så ta kontakt med oss, så skal vi bistå så godt vi kan.

Kontakt oss!

 

Kategorier : Utvikler, Ny kunde, Java, konsulent, it rådgivning, it konsulent

Nylige innlegg