read

Digitalisering av VID lærings- og vurderingsverktøy

bspoke har digitalisert et viktig verktøy i sykepleierutdanningen

Sykepleiere har en svært viktig rolle i samfunnet og helsevesenet er avhengig av faglige og kompetente sykepleiere. Utdanningsinstitusjonene som tilbyr sykepleieutdanning har et ansvar for å sørge for en kvalitetsutdanning, med kombinasjon av teori og praksis. VID Vitenskapelige Høyskole er en av institusjonene som sikrer den nødvendige kompetansen til sykepleierne. Blant annet gjennom en praktisk orientert utdanning med klinisk praksis. bspoke er stolte av å ha bistått VID med digitalisering av høyskolens lærings- og vurderingsverktøy for praksisperiodene i sykepleierutdanningen. Sluttresultatet er en webapplikasjon som brukes av sykepleiere i hele Norge gjennom praksisperioden.

 

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat høgskole i Norge med fokus på profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag, teologi og ledelse. Skolen har flere avdelinger i Norge, og tilbyr både bachelor- og mastergradprogrammer. Skolens mål er å utdanne profesjonelle og samfunnsengasjerte ledere innen sine fagområder.

 

Respons-artikkelbilde

 

Digitalisering av lærings- og vurderingsverktøyet brukt i praksisperioden under sykepleierutdanningen

I løpet av sykepleierutdanningen vil studentene ha flere praksisperioder, som strekker seg fra 6-10 uker hver gang. Faktisk består halvparten av sykepleierstudiene av praksis, så det er ikke tvil om at praksisperioden er en betydningsfull del av utdanningen. Respons er et lærings- og vurderingsverktøy som blir brukt under praksisperioden av studentene, praksisveileder og praksislærer. Verktøyet legger til rette for løpende tilbakemelding, veiledning og vurdering mellom student, lærere og veiledere.

 

Respons ble opprinnelig utviklet i et fysisk format, der studentene og veilederne brukte papirer for å gjennomføre vurderingen. I en stadig mer digital verden skapte dette mye administrasjon, og opplevdes som mindre effektivt enn en digital versjon. VID ønsket å digitalisere det papirbaserte systemet, for å gi en mer effektiv og moderne løsning til sine studenter. Sammen med VID tok et dyktig team i bspoke på seg oppgaven om å digitalisere lærings-og vurderingsverktøyet.

 

Teamet fra bspoke utviklet og designet webapplikasjonen

Design av webapplikasjonen

For å sikre en god overgang fra det papirbaserte systemet til digitale flater, var det essensielt med en god designprosess. Designteamet i bspoke fokuserte på å videreføre fundamentet fra Respons over til digitale flater, samtidig som de skapte et mer interaktivt og effektivt læringsverktøy for alle brukere av løsningen.

 

I den innledende innsiktsfasen fokuserte teamet på å etablere en god forståelse av hvordan verktøyet ble brukt i samspill med studenter, praksisveiledere og lærere på høgskolen. Videre jobbet designteamet med å flytte interaksjonen over til en responsiv webapplikasjon, som digitaliserte lærings- og vurderingsverktøyet. Sluttresultatet ble en webapplikasjon som kan benyttes på alle slags digitale flater, så det alltid er tilgjengelig for studentene, sykepleierne og lærerne.

 

Utvikling av webapplikasjonen

Utviklingen av applikasjonen ble gjennomført i et tverrfaglig miljø med tett samarbeid fra alle parter. Utviklingsprosessen var basert på smidige prosesser, med fortløpende tilbakemeldinger fra stakeholders og to-ukers-sprinter. Teamet fulgte en brukersentrert design- og utviklingsprosess, med kontinuerlige tilpasninger av løsningen basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

 

Applikasjonen ble bygget med moderne webteknoloigi i form av en SPA (Single-page-application) med React-biblioteket som basis for frontend. Webapplikasjonen hostes på Azure og benytter serverless arkitektur. Både frontend og backend applikasjonene har automatiske tester for å sikre utviklingsprosessen.

 

Respons some bilde

 

Løsningen er solgt videre til andre universiteter og høyskoler

Samarbeidet med VID startet først våren 2021, og den nye digitale løsningen er nå tatt i bruk av sykepleierstudentene på høyskolen. Digitaliseringen av Respons har fått svært gode tilbakemeldinger fra studentene, som nå mener at verktøyet er mer effektivt og tilgjengelig. Løsningen har også blitt solgt videre til Universitetet i Sørøst-Norge, som vil ta bruk av den digitale versjonen av Respons lærings- og vurderingsverktøyet i praksisundervisningen. Flere andre universiteter og høyskoler i Norge har også vist sin interesse for verktøyet.

 

Digitaliseringsprosjektet har gjort at verktøyet er tilgjengelig på moderne arbeidsflater, og tilrettelegger for løpende tilbakemeldinger mellom student, praksisveileder og lærer. Webapplikasjonen er fremdeles under kontinuerlig utvikling, så teamet i bspoke bistår med funksjons-og designtilpasninger til verktøyet.

 

VID satser på innovasjon, digitalisering og effektivisering av verktøy for sine studenter. Det har vært veldig gøy å få være med på denne reisen sammen med dere. Takk for oppdraget og samarbeidet VID!

Les artikkelen VID har skrevet om Respons verktøyet her.

Trenger ditt prosjekt en engasjert IT-konsulent?

Vi i bspoke jobber med mange spennende og forskjellige prosjekter. Trenger du bistand til ditt prosjekt, ta gjerne kontakt med oss.

Kategorier : Ny kunde, Full-stack, frontend

Nylige innlegg