<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2528952850727799&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
DSC_4595_72dpi-268078-edited

Ny kunde innen finans

Ny kunde innen finans

Skrevet av Einar Omdal, 03.06.2019

bank-06

For stor kunde innen finans leverer vi konsulentbistand til prosjekt innen portalløsning.

Utførende konsulent er Terje Nygård.

Terje er fullstack-utvikler, men vil i dette oppdraget fokusere på frontend utvikling.

Teknologier / verktøy i bruk

Dette utvikles i React / Redux med Typescript.

.Net core c# backend i Azure.

Aktuelt fra bspoke