read

Seniorutvikler bistår Telenor

Nikolay Pukhovskiy har jobbet i bspoke i litt over tre år, og er inne i sin andre periode som konsulent hos Telenor. Seniorkonsulenten er ansatt som fullstack utvikler og er i tillegg fagansvarlig for .NET-faggruppen i bspoke. Siden desember 2020 har han jobbet som konsulent hos Telenor, hvor de har et stort fokus på modernisering og jobber for å levere de beste fremtidsløsningene.

 

Prosjektet Nikolay jobber på nå skal løpe fra to til tre år. «Jeg er en del av Fixed & TV IT BSS tribe som driver med utvikling av løsninger basert på C# og .NET, Java og flere andre teknologier. Løsningene er en del av kjernefunksjonaliteten til Fixed & TV, og det er planlagt flere utvidelser av disse,» sier Nikolay, som forklarer at Fixed & TV er en avdeling som jobber med fiber, tv og kanaler. «Jeg er involvert i flere ulike delprosjekter, men en av de viktigste arbeidsoppgavene er å utvikle et produkt- og ordresystem som skal integreres med dagens kjernesystem.» I tillegg bidrar han med videreutvikling og forvaltning av eksisterende løsninger, som for eksempel feilsøking, feilretting og optimalisering av systemene som Fixed & TV jobber med.

Nikolay Pukhovskiy

Nikolay utdyper hva som er viktige egenskaper for å bidra inn i et slikt prosjekt: «Det krever en person som ser helheten og som klarer å jobbe med komplekse systemer. Det må tas hensyn til de generelle kravene til Telenor, sikkerhet og ikke minst kontroll på kvaliteten av det som leveres.» Som seniorutvikler har han et overordnet ansvar for å sikre at komponenter og applikasjoner, samt det nye ordresystemet, er i overensstemmelse med forretningsmessige krav, som krav til brukskvalitet, systemsikkerhet og andre generelle krav.

 

Det er med andre ord mye å holde styr på. Når du utvikler et ordresystem, jobber du med sensitiv data og mot å forhindre uønskede situasjoner, dersom ting ikke gjøres korrekt. Som utvikler kreves det å se helheten på tvers av ulike systemer som til sammen utgjør et stort komplekst system. Det er flere prosjekter som er knyttet sammen, dermed er det ekstra viktig å ta hensyn til alle integrasjonsløsningene. Heldigvis motiveres Nikolay av slikt: «Jeg liker å løse komplekse oppgaver og være involvert i arkitektoniske beslutninger.»

 

Seniorutvikleren trives godt både hos bspoke og Telenor: «Jeg lærer utrolig mye fra Telenor, og deler erfaringer derfra videre med mine kollegaer i bspoke.» bspoke leverer konsulenter til mange ulike prosjekter, de ansatte tilegner seg ulike erfaringer og kunnskap som deles med kollegaer på fagkvelder, firmadager og også ellers. Vi fokuserer på at alle ansatte kontinuerlig skal utvikle seg; delingskulturen i bspoke er en del av dette. Konsulentene får da også tilegnet seg kunnskap og erfaringer også utenom egne prosjekter.

 

«Det er stor etterspørsel i markedet på IT-utviklere til en rekke ulike bransjer og prosjekttyper. Ved å dele problemstillinger, erfaringer og kunnskap får man innsikt i mange andre type prosjekter enn ditt eget, og kan bidra inn i andres prosjekter,» forteller Nikolay. Hva prosjektene går ut på varierer ofte, det kan være alt fra å rydde opp i gamle systemer, implementere nye løsninger, og andre ganger å jobbe med helt nye teknologier.

 

bspoke jobber hele tiden med at konsulentene får jobbe i prosjekter de selv ønsker, slik at de skal ha det gøy på jobb og få den erfaringen de ønsker. «Jeg syns det er utrolig gøy å jobbe med store domain plattformer. For eksempel innen telemarked, hvor det er millioner av kunder og store datamengder med høyt fokus på kvalitet. Det er svært givende å se resultatene, og se at ting fungerer og at kundene liker det man har produsert,» avslutter Nikolay.

 

Les mer om jobben bspoke gjør for Telenor her. 

Trenger ditt prosjekt en engasjert IT-konsulent?

Vi i bspoke jobber med mange spennende og forskjellige prosjekter. Trenger du bistand til ditt prosjekt, ta gjerne kontakt med oss.

Kategorier : Ny kunde, it konsulent, konsulentarbeid

Nylige innlegg