read

Takk for oss, bspoke!

Litt over to måneder har nå sust forbi, og vi har vært gjennom en praksisperiode utenom det vanlige. Til tross for den spesielle situasjonen, sitter vi igjen med verdifull kunnskap vi ikke hadde hatt foruten. Disse ukene har nemlig vært både interessante og innholdsrike, hvor vi har fått bryne oss på mange relevante arbeidsoppgaver.

 

Hvem er vi?

Fredrik studerer Kreativ Markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, og er på slutten av sitt fjerde semester. Dette semesteret har han vært praktikant hos bspoke, hvor han har fått muligheten til å praktisere den tilegnede teoretisk kunnskapen. Her har han fått muligheten til å lage målrettet innhold, samt vært delaktig i deres digitale markedsplan. Dette syns han har vært svært interessant, noe som også har gjort han enda sikrere på veien han har valgt. Disse ukene har altså vært svært interessant og lærerike, noe Fredrik er veldig takknemlig for at han fikk muligheten til. 

 

Kristina studerer til vanlig PR og Kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, og er også inne i sitt fjerde semester. Noe hun syntes var fint med dette studiet var at man hadde mulighet til å tilegne seg erfaring i løpet av studietiden, for å kunne skaffe et innblikk i hvordan teorien vi lærer utspiller seg i praksis. Etter tre måneder i bspoke, har hun fått mer kunnskap og blitt mer trygg på at hun har valg riktig studieretning. Dette takker hun bspoke for, som har gitt henne relevante oppgaver gjennom sin tid hos dem. Til tross for omstendighetene, er hun veldig takknemlig for at hun fikk muligheten til å fullføre dette semesteret hos bspoke.

 

Vårt praksisopphold hos bspoke

 Det å ha praksis er ikke noe vi måtte velge, men noe vi selv har valgt. Dette valgte vi for å tilegne oss ny kunnskap og skaffe oss mer erfaring. Ved å kun ha fag, blir man flinkere teoretisk, men det er vel så viktig å vite hvordan man skal bruke den i praksis. Hos bspoke fikk vi relevante oppgaver som å lage målrettet innhold til sosiale medier og hjemmesiden, samt være delaktig i deres digitale markedsplan. Dette har vært veldig lærerikt, og ikke minst gøy.

 

Til tross for Covid-19, har dette semesteret gått over all forventning. Vi rakk å bli kjent med bspokes kontorer i to uker før vi alle måtte jobbe hjemmefra. Det å ha hjemmekontor var i første omgang en skremmende tanke, men det viste seg å gå veldig fint. Med god kommunikasjon over ulike plattformer og en god dose struktur, ble dagene våre både interessante og lærerike. Grunnet den situasjonen vi har vært igjennom føler vi at vi har tilegnet oss kunnskap som vi får god nytte av senere i arbeidslivet. I tillegg til relevante oppgaver, fikk vi også satt vår selvstyring på prøve, noe som vi mener er en verdifull kunnskap å ta med videre og som er verdifullt å ha erfart.

Tusen takk for tiden vi fikk hos dere!

Kategorier : praktikanter

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Velkommen til våre to nye praktikanter

06.03.2020