read

Teknologi møter transport: bspokes femårige reise med Ruter

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus: Ruters rolle og betydning

Ruter er hjertet av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, som står for planlegging og gjennomføring av kollektivtilbudet i regionen. De har en svært viktig samfunnsfunksjon, ved å sørge for at befolkningen får gjennomført reiser og komme seg fra A til B på en trygg og effektiv måte. I storbyen er det mange som benytter kollektivtilbudet og i 2022 ble det gjennomført ca. 340 millioner reiser gjennom tilbudet til Ruter. Det er ingen tvil om at Ruter har en stor påvirkning på regionens mobilitet og at kollektivtrafikken er en integrert del av hverdagen til tusenvis av mennesker.

 

Ruter referanse bspokeFoto: ruter.no


Når hvert sekund teller: Ruters forpliktelse til digitale løsninger

Denne høye bruken setter en enorm etterspørsel på Ruters infrastruktur og krever en forpliktelse til driftssikkerhet og effektivitet. De digitale løsningene må være operative og i drift til enhver tid, for å sikre en effektiv og problemfri reise. Ikke bare stilles det krav til å ha lite nedetid, men også robuste datasystemer og avansert teknologi for å håndtere det store antallet avreiser og passasjerer.

 

De fem siste årene har vi i bspoke hatt flere konsulenter utleid til Ruter, som har jobbet med utvikling av Ruter.no, sanntidsløsning, overvåknings- og varslingstjenester, automasjon, sikkerhet og utviklet applikasjoner.

 

Ruter referanse

Foto: ruter.no

 

 

Tre konsulenter fra bspoke utleid til Ruter

Siden 2018 har bspoke hatt konsulenter ute i oppdrag hos Ruter, som har jobbet med en stor bredde av tjenester. Produktene vi har jobbet mest med, har i stor grad vært tilknyttet Ruter.no, Ruter Reise og mikrotjenester tilknyttet til RuterBillett.

 

De to siste årene har våre konsulenter jobbet med å prototype en ny versjon av Ruter.no, som skal lanseres i beta utførelse tidlig 2024. Den nye versjonen av Ruter.no, benytter seg av moderne teknologier som Next.js, React, Moleculer, Apollo og Redux.

 

 

bspoke har vært en viktig bidragsyter til Ruter gjennom en årrekke og har bistått med rådgiving, arkitektur, teknisk utvikling og forvaltning knyttet til både kjernesystemer og kundekanaler.

- Joachim Von der Lippe, Ruter AS

 

 

Fem år som teamlead i Ruter

Siden 2018 har vår dyktige konsulent og partner, Jarle Adolfsen, ledet teamet bak ReisAPI og Ruter.no. I sin rolle som programmerende teamlead, har Jarle hatt det tekniske ansvaret for et team bestående av tre utviklere og to testere. Her har han også jobbet med en del arkitekt relaterte oppgaver.

 

For Ruter.no har han hatt ansvar for integrasjon av systemer, behovs- og kartleggingsprosesser, samt utforming og forvaltning av informasjonsarkitektur og modeller. Som arkitekt/tech lead for Reis API har han hatt overordnet ansvar for arkitektur og ledet utviklingsteamet i implementeringen av et REST API for sanntidsavviksdata til mobilapper og nettsider i Ruter-systemet.

Ruter-referanse-bspoke1

Foto: ruter.no


Utvikling og drift av Ruter sine systemer

Vår fullstack-utvikler, Nikolay Pukhovskiy, har også bidratt betydelig hos Ruter. Han har utviklet tjenester som gir oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer, i tillegg til overvåknings- og varslingstjenester. Nikolays arbeid med arkitektur og integrasjon av diverse tjenester, inkludert avvik og push-meldinger, har vært essensielt for systemer med høy belastning. Han har også spilt en nøkkelrolle i etableringen av CI/CD i Azure DevOps, og har arbeidet tett med AWS og Kubernetes for den nye webløsningen.

 

I tillegg til dette er vår Cloud Engineer, Peter Wahlberg, for tiden på oppdrag hos Ruter. Der jobber han som DevOps Engineer i CloudOps-teamet. De jobber med drift og overvåking av Ruters IT-systemer, applikasjoner og trafikksystemer. Her jobber Peter med automasjon, CI/CD-pipelines, Kubernets og AWS, i tillegg til å være ansvarlig for sikkerhet i teamet.

 

 

Takk for godt samarbeid, Ruter!

Å være en del av et prosjekt som har en så omfattende positiv effekt på samfunnet, har vært utrolig givende og en kilde til stor stolthet for hele bspoke-teamet. Vi takker Ruter for samarbeidet og for å ha gitt oss muligheten til å hjelpe de med å utføre sitt viktige ansvar.

 

Kategorier : Utvikler, Ny kunde, Full-stack, it konsulent, IT og teknologi, systemutvikling

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Gratulerer med bokutgivelse, Alexei Khlebnikov!

09.12.2022