read

UX-design: hva er det og hvorfor er det viktig?

User experience (UX) handler om den totale opplevelsen en sluttbruker har av et produkt eller en tjeneste. I designprosessen blir brukerens behov, tanker og preferanser satt i fokus. Gjennom innhenting av brukerinnsikt sikrer man at brukerne har en aktiv stemme i utviklingen, og man slipper å anta hvilke løsninger som fungerer best. UX-designere bruker flere forskjellige metoder for å sørge for en sømløs brukeropplevelse, som blant annet intervjuer, brukertester og personas. 

 

UX-designer

 

Investering i UX-design har flere fordeler som kan gi firmaer en konkurransefordel og styrke deres produkter og tjenester. Videre belyser vi noen av de største fordelene og viktigste grunnene til å prioritere UX-design:

 

Bruker- og forretningsverdi

UX-design øker forståelsen for hvorfor brukere ønsker å benytte seg av tjenester eller kjøpe produkter fra et selskap. Ved å forstå hvilke mål brukeren ønsker å oppnå, samt hvilken verdi det gir dem, kan man identifisere produkter og tjenester som kan gi forretningsverdi. På denne måten unngår man å investere tid og ressurser på produkter eller tjenester som ingen ønsker å benytte seg av.

 

Brukeropplevelse

God UX-design fokuserer på å skape en intuitiv og sømløs brukeropplevelse. Dette gjør det enkelt for brukerne å navigere og utføre oppgaver i produktet eller tjenesten. En positiv brukeropplevelse bidrar til økt brukertilfredshet og kan redusere frustrasjon, forvirring og kostnader knyttet til kundestøtte.

 

Ux-design-eksempel-bspoke

Eksempel på dårlig vs god UX-design. Til høyre vektlegges primærhandlingen ved bruk av kontrast og tekst på knappen, som gjør det lettere for brukeren å navigere.

Økt merkevareverdi og tillit

Ved å legge vekt på kunnskap og innsikt i designprosessen, kan man forsterke selskapets merkevare og tillit. En tydelig og konsistent merkevare skaper tillit blant brukerne og gjør at de føler seg mer tilknyttet tjenestene. Dette bidrar til å differensiere seg fra konkurrentene og skape et positivt bilde av merkevaren.

 

Tilgjengelighet og inkludering

I den digitale verden har det vært økt fokus på tilgjengelighet og inkludering. Dette har resultert i innføring av lover og regler, som pålegger offentlige tjenester å rette seg etter. Kort fortalt vil det si at alle digitale tjenester er pålagt å følge en forskrift som sørger for universell utforming. Universell utforming er den måten vi designer og utvikler nettsider og digitale tjenester som er tilgjengelige for alle, uansett deres evner. Å investere i tilgjengelige løsninger handler ikke bare om å oppfylle kravene, men også om å utforme tjenestene på en universell måte som gir en god brukeropplevelse for alle.

For mer informasjon om lover og regler rundt tilgjengelighet, kan du besøke følgende lenke: https://www.uutilsynet.no/regelverk/gjeldende-regelverk-og-krav/746

 

Målbare resultater

Investering i UX-design bidrar til et sterkere fokus på innsikt og analyse av brukeradferd. Dette gir mulighet til å identifisere hva som fungerer godt i designet og måle effekten av eventuelle endringer. Ved å samle data og analysere brukeradferd, kan man legge et solid grunnlag for videreutvikling av produktet eller tjenesten.

 

Hvorfor er det viktig med UX-design?

Ved å prioritere UX-design kan organisasjonen forbedre sine produkter og tjenester for å møte brukernes behov og forventninger. Målet er å skape en positiv opplevelse hos brukeren, som kan potensielt skape lojalitet hos målgruppen til tjenesten og merkevaren. Ved negative opplevelser vil brukeren skape negative assosiasjoner til tjenesten og merkevaren, så det er svært viktig å sørge for at første møte mellom tjeneste og bruker oppleves som positiv. Gjennom positive opplevelser kan UX-design bidra til å øke brukertilfredshet, konverteringsrate og gi økt merkevareverdi for selskapet.

 

bspoke-fellesbilde-august-2022

Vi brenner for å skape fantastiske brukeropplevelser!

Hvis du ønsker å forbedre produktene eller tjenestene dine, står vårt erfarne team klare for å hjelpe. Det er bare å sende oss en melding, så ser vi hva vi kan få til sammen. Kontakt oss her.

 

Kategorier : it rådgivning, it konsulent, IT og teknologi

Nylige innlegg