read

Ansatte ville ha forutsigbarhet fremfor bonusordning

Etter å ha rådført seg med alle ansatte, valgte bspoke å skrote bonusordning til fordel for høyere fastlønn. De ansatte får bedre lønn, og mye hyggeligere møter med banken.

– Det begynte med at vi fikk flere nyansatte som skulle flytte til Oslo og etablere seg her. Banken stolte ikke på at bonusen var fast, så det ble vanskelig for dem å få lån, sier Henrik Holum, daglig leder i bspoke.

IMG_3734-3

Daglig leder Henrik Holum forklarer hvorfor bspoke valgte å gå over til fastlønnmodell fremfor bonusmodell. "Det var helt klart en forbedring for våre ansatte. Ingen spurte om dette direkte, men samtlige ble veldig positive da vi satte oss ned og snakket med dem. Da var valget enkelt", sier Henrik.

Dette er et velkjent problem for folk som har en bonusbasert lønnsmodell. Til tross for at arbeidsgiver i dette tilfellet snakket med bankene og kunne dokumentere at bonusen var å anse som fast, kunne ikke banken innfri lån i alle tilfellene. Da måtte det andre grep til.

Bedre lønn, mer forutsigbarhet

Det er lett å tro at de ansatte i bspoke gikk ned i lønn når de gikk bort fra bonusordning. Det er bare delvis sant.

– Det skiller omtrent 10 000,- mellom det som nå er fastlønn og det som tidligere utgjorde full bonus. Men bonus varierer fra kvartal til kvartal, og det er mye der som ligger utenfor konsulentenes kontroll. Realiteten er at det svært sjeldent blir utbetalt full bonus, sier Holum.

I konsulentbransjen er det perioder med høyere utgifter og lavere faktureringsgrad. bspoke hadde kvartalsvis bonus, og f.eks. større utgifter i januar, februar og mars. Dermed ble det sjeldent bonus i første kvartal.

– Nå får alle ansatte en stabil utbetaling hver eneste måned, hele året gjennom. Den nye fastlønna ligger over bransjesnittet til Tekna. Og Tekna inkluderer bonus i snittet sitt.

I tillegg har ansatte i bspoke tilgang på flere goder, som er verdt noen titalls tusen i året.

Fordelaktig i rekruttering

Også under ansettelser er det en fordel å ha høyere fastlønn fremfor bonus. Det er fordi de fleste ikke teller med bonus når de forhandler lønn.

– Vi merket ganske raskt at vi ble mer attraktive for potensielle kandidater. Mange foretrekker en hverdag uten det jaget som bonuser fører med seg. Den nye ordningen vår gir ikke bare forutsigbarhet i lønn, det gir også en mer stabil arbeidshverdag. Og vi betaler selvfølgelig overtid uansett, Henrik.

Bestemt i plenum

Det er viktig å understreke at dette er en beslutning som ble tatt sammen med de ansatte. Etter samtaler med hver enkelt, viste det seg at dette var noe samtlige ønsket. Den største bekymringen for noen, var at andre kanskje ikke ville fjerne bonusen. Men alle ønsket høyere fastlønn og mer forutsigbarhet.

– Jeg tror den fellesskapsfølelsen kommer av at alle er medeiere. Vi tenker på hverandre og på arbeidsmiljøet. Det er derfor vi kommer til å nå målet vårt om å bli Norges beste arbeidsplass, avslutter Henrik.

Kategorier : Great Place To Work, Lønn, Goder

Nylige innlegg