read

- Vi er alle med å skape den arbeidsplassen vi ønsker

bspoke har inngått et samarbeid med Businessmastering, en bedrift som tilbyr konkrete rammeverk og verktøy for å oppnå en ønsket kultur i et selskap. En viktig del av dette samarbeidet er å oppnå en tydelig bevissthet på hva som skaper en robust, innovativ og motiverende organisasjonskultur. Som daglig leder i Businessmastering, Rune Semundseth, sier: "Kultur nyter strategi til frokost".

 

Marianne Hval er fullstack-utvikler og konsulent i bspoke, hvor hun har jobbet i halvannet år. Hun er en av de ansatte som har fått tildelt en egen rolle i samarbeidet med Businessmastering, nemlig Kulturminister. “bspoke tok kontakt med Businessmastering tidligere i år, og deretter fikk de presentert seg på en av våre firmadager,” forteller hun. “I mai deltok jeg og de ansatte som er utnevnt til personalledere på en workshop for å lære mer om konseptet.” Workshopen tok for seg blant annet kulturbygging, hvilke verdier bspoke har og hvilken kultur selskapet ønsker, samt hvilken betydning kultur har for trivsel, motivasjon og arbeidsglede blant de ansatte.

Marianne-1

Som Kulturminister er Marianne leder for Kulturkomiteen, som består av totalt fem ansatte: Stine, Ian Kenneth, Ole-Petter, Mia og Marianne. “En av de første oppgavene våre er å gjennomføre en kulturanalyse i selskapet. Vi har ved hjelp av Businessmastering sendt ut en undersøkelse til alle de ansatte. Det er cirka 60 spørsmål som tar for seg kulturen i bspoke og hvordan den oppfattes blant de ansatte. På den måten får vi kartlagt den nåværende kulturen.” I tillegg til denne store undersøkelsen skal bspoke ha Kulturpuls to ganger i året, hvor de gjennomfører en lignende analyse bare i mindre skala. 

 

Kulturanalysen er et av de konkrete verktøyene Businessmastering tilbyr bedrifter for at de skal kunne oppnå den kulturen de ønsker. Et annet eksempel er å bidra med medarbeidersamtaler. I bspoke er det dannet seks ulike grupper: frontend, Java, .NET, C#, Cloud og fagansvarlig og konsulenter i prosjekt og prosess. Det er utnevnt en personalleder for hver gruppe, og vedkommende vil være ansvarlig for å gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte regelmessig. “Tidligere satt daglig leder Henrik Holum seg ned med hver enkelt ansatt og hadde en prat for å holde seg oppdatert på hvordan de ansatte hadde det, men ettersom vi har vokst strekker ikke tiden til lenger. Viljen var der, men det var rett og slett ikke nok timer i døgnet,” forteller Marianne. “Derfor har vi funnet en måte å bevare konseptet på, ved å utnevne personalledere som kan følge opp de ansatte.” 

bspoke 1200px

Et annet viktig begrep i dette samarbeidet er Kulturkoden. Det er rammeverket som Businessmastering benytter for at bedrifter skal kunne implementere den kulturen de ønsker å ha. “Min forståelse er at bevissthet er noe av det aller viktigste her. Hvis man ikke er bevisst på kulturen flyter den ut, på godt og vondt. Man må reflektere over hva kulturen i selskapet er og hvorfor vi gjør sånn som vi gjør,” forteller Marianne. “En ting jeg liker med Kulturkoden er at den passer på at alle de ansatte er med på å bestemme. Det gir de ansatte mening og engasjement i det som skjer på arbeidsplassen. Hvis man investerer tid og arbeid i noe og ser at det vokser så gir det jo en mestringsfølelse. Vi er alle sammen med på å skape den arbeidsplassen vi ønsker,” smiler hun.

 

“Rapporten fra Kulturanalysen skal gjennomgås i august. Det blir veldig interessant å se om kulturen i selskapet har klart å overføres til hjemmekontorene, siden det har vært lockdown store deler av det siste året,” avslutter Marianne.

Kategorier : Godt arbeidsmiljø, Businessmastering

Nylige innlegg