read

Alle kan gjøre litt

bspoke har som mål å være et godt arbeidssted med godt arbeidsmiljø for de ansatte, men vi vil også bidra til et rausere samfunn og et grønnere miljø omkring oss. I 2020 valgte derfor bspoke å donere støtte til to organisasjoner som hver på sin måte arbeider for et bedre miljø for mennesker.

 

2020 var det året hvor alle egentlig hadde trengt en ekstra klem, men ikke fikk gi hverandre en eneste klem. Det var året hvor vi hadde lyst til å stikke innom hverandre og slå av en prat, men måtte holde avstand. Vi vet at mange mennesker i samfunnet vårt kjenner på ensomhet eller sitter med vanskelige tanker og stunder som følge av dette året. 

 

Logo Mental Helsebspoke er opptatte av å skape gode sosiale og faglige møtesteder for de ansatte. “Vi vet hvor mye det betyr for oss mennesker å møtes, snakkes og se hverandre inn i øynene, dele stort og smått og kjenne tilhørighet,” sier Henrik Holum, daglig leder i bspoke. “Da vi skulle avgjøre hvilken organisasjon som skulle få en donasjon fra oss i 2020, kom svaret kjapt fra de ansatte: Mental Helse.” Mental Helse jobber for økt åpenhet omkring psykisk helse, forebygging av psykiske helseplager og for et bedre helsetilbud.

 

Møte mellom kollegaer 1200

 

Som selskap er vi også opptatte av å ha en grønn profil. Vi dekker blant annet månedskort for våre ansatte på offentlig transport, parkering for el-bil og lignende goder. For noen år tilbake bestemte vi oss for å velge en grønn organisasjon vi kunne gi et bidrag til hvert år. Valget falt på One Tree Planted, en internasjonal organisasjon som planter trær verden over for å bidra til å bygge opp klodens grønne lunger.

 

Logo One Tree Planted

“Hvert år stemmer vi over hvilken verdensdel og hvilket land vi vil bidra til treplanting i. For hver faktura vi sender ut, planter vi et tre. I 2020 fikk vi plantet 238 trær i Uganda. Å bidra til en grønnere verden er noe som gjør oss stolte,” sier Holum. “Vi håper å kunne fortsette med denne tradisjonen veldig lenge.”

 

Kategorier : Godt arbeidsmiljø, Grønn profil, Samfunnsansvar

Nylige innlegg