read

Et 100% ansatteid selskap

bspoke har som mål å gi våre ansatte Norges beste arbeidsplass. En sentral forutsetning for å nå dette målet er å være et 100% ansatteid selskap. Per i dag er det 32 signerte, hvor 16 av disse er aksjonærer.

“Det står svært sentralt hos oss at alle skal ha medbestemmelsesrett, å kunne være med å definere egen arbeidshverdag og selskapets utvikling og hvor vi skal på sikt,” forteller daglig leder Henrik Holum. Alle ansatte gis, etter endt prøveperiode på seks måneder, muligheten til å kjøpe seg inn i selskapet. Det varierer hvor mye hver ansatt eier, men det er snakk om meningsfulle andeler, noe som gir en faktisk verdi for den enkelte.

 

I bspoke sitt tilfelle er alle aksjonærer interne, noe som er viktig for selskapet. Daglig leder utdyper: “Det gir oss en ordentlig bestemmelsesrett. Vi har ikke avkastningskrav og vi må ikke betale ut maks utbytte for enhver pris”. Ved å være fullstendig ansatteid har vi muligheten til å bruke penger og energi på interne prosjekter, turer og strategisamlinger. Oppfølging og faglig utvikling av den enkelte ansatt prioriteres høyt. En gode ved at ansatte eier selskaper er at man kan gi tilbake til de ansatte, i stedet for eksterne aksjonærer. “Det gir oss mye større frihet,” understreker Henrik.

Henrik Holum 1200px

Årlig gjennomføres det en generalforsamling for selskapets aksjonærer, hvor alle inviterte er interne aksjonærer med stemmerett. “Det er en veldig viktig arena,” påpeker daglig leder. “Det er også en god arena for de ansatte å kunne stille spørsmål direkte til styret, og til regnskap og veivalg videre. Det gir dem et innblikk i hva som skjer, samt muligheten til å være kritiske på hvordan selskapet drives”. Et eksempel på et viktig tema som har blitt tatt opp tidligere er godkjenning for å endre navn på selskapet.

 

Årets generalforsamlingen har bydd på begrensninger, da det måtte gjennomføres på Teams på grunn av koronapandemien. “I år er første gangen vi har vært ferdig før tiden, og det er en ulempe,” forteller Henrik. På grunn av situasjonen har det vært færre temaer å diskutere, sammenlignet med tidligere år. Noen av temaene for denne gangen var håndtering av koronasituasjonen, rapportering av økonomi, fremdrift og rekruttering. “Vanligvis brukes det mye tid på å snakke om alle mulighetene vi har, mens nå var det større fokus på alt vi ikke får gjort,” påpeker Henrik om situasjonen de er i. Årets gjennomføring ble preget av å måtte gjennomføres digitalt. Terskelen for å ta ordet for en kjapp avklaring er mye høyere enn når man treffes fysisk. Det må tas hensyn til funksjonen “rekke-opp-hånden”, slå av mute-knappen og lignende. “Det er mye mer hassle,” sier Henrik.

Meeting 1280px

Månedlig gjennomfører bspoke firmadager. På disse dagene informeres det om ulike temaer som ofte tas opp på generalforsamling. Forskjellen mellom disse arrangementene er at som aksjonær i en generalforsamling må man se på seg selv som aksjonær, ikke ansatt. Hver enkelt bør ha fokus på at investeringen forvaltes på en god måte, ikke hvorvidt man får alle godene man har krav på. “Temaer som tas opp har ofte blitt diskutert på firmadager for å finne taktikker, mens på generalforsamlingen handler det mer om å sette linjen inn mot styret og finne ut hvordan man vil drive selskapet videre,” forteller Henrik.

 

“Generalforsamlingen er som sagt en viktig arena for oss. Vi oppmuntrer de ansatte så mye som mulig til å stille spørsmål, være delaktige og bruke stemmeretten de har. Så blir det opp til hver enkelt hvordan man gjør det og hvor kritiske man vil være. Det er aksjonærens plikt å være kritisk, å forsikre seg om at det som gjøres, gjøres riktig” avslutter daglig leder.

 

 

Kategorier : Firmadag, hjemmekontor, Norges Beste Arbeidsplass, Godt arbeidsmiljø

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Nytt år, nye muligheter og årets første firmadag!

23.01.2024

link
read

Firmadag på Gressholmen

14.06.2023