5 min read

Fra Great Place To Work til Norges beste arbeidsplass

bspoke har alltid hatt tro på at veien til suksess ligger i engasjerte medarbeidere. For virkelig å ta dette på alvor har vi, allerede fra det tidspunktet der vi hadde tilstrekkelig antall medarbeidere, fått Great Place To Work sertifiseringen. Nå som vi er store nok til å være med i selve kåringen, behøver vi ikke å stå på podiet og motta priser, det viktige for oss er å faktisk være det beste stedet å arbeide for våre medarbeidere. Skulle vi nå som vi kan delta faktisk vinne, så skal vi ikke legge skjul på at vi ville blitt glade, og tatt det som et tegn på at vi er på rett vei.

Verdien av kultur

Kultur på arbeidsplassen må bygges hver dag av alle som arbeider i bedriften. Kultur kan ikke kjøpes for penger. Kultur kan derimot bety mye for bunnlinjen. Kunnskapsmedarbeidere som føler at de har medinnflytelse og eierskap til bedriften og arbeidsprosessene vil lettere kunne strekke seg for bedriften, for hverandre og for kundene.

sign-pen-business-document-48195
Når mål ved måling 

Alle kan ønske seg en sterk kultur. For å bygge den kulturen som gjør at medarbeidere, ledelse og kunder spiller best på lag, legger vi i bspoke stor vekt på å måle ansattes tilfredshet i verktøyet Officevibe. Gjennom månedlige anonyme spørreundersøkelser spør vi alle ansatte i bspoke om hvordan de har det på jobb. Responsene følges opp, hver eneste måned, slik at vi kan være sikre på at medarbeidertilliten utvikler seg rett vei over tid. Hvis målingene skulle vise seg å peke nedover vil vi umiddelbart kunne iverksette tiltak sammen med de ansatte, som så følges opp i fellesskap.

 

Alle skal bli hørt

Hensikten med undersøkelsen er mer enn bare å kunne måle utviklingen i bedriften. Det viktigste er å involvere medarbeiderne i viktige beslutninger og driften av selskapet. Ved hver undersøkelse tar vi opp et tema. Vi spør medarbeiderne om hva vi er gode på og hvor vi kunne ha vært bedre. Alle kan komme med innspill til forbedringer. For de ansatte er det viktig at innspill omsettes i handling hurtig.

 

Fellesskap og tilhørighet

Deltagende ansatte vil både være mer produktive og få en følelse av eierskap til bedriften. I bspoke tas ingen beslutninger uten å tenke på hvordan beslutningen påvirker de ansattes arbeidshverdag. Ansattes deltagelse gjennomsyrer hele bedriftskulturen, fra at ansatte faktisk er eiere til den månedlige firmadagen der vi forsøker å spille hverandre gode. Filosofen vår er enkel; Vi tar godt hånd om våre konsulenter, så de kan ta godt hånd om våre kunder.

 

Veien til Norges Beste Arbeidsplass

GPTW sertifiseringen er et steg på veien mot å bli Norges beste arbeidsplass. Hvert år publiserer Great Place To Work Norge en liste over de beste arbeidsplassene i landet. Rangeringen er basert på medarbeiderundersøkelser og vurdering av ledelsesprosessene i bedriftene. Til nå har bspoke vært en for liten bedrift til å komme med på listen, men kvalitetsmålene i Officevibe har vært mer enn gode nok. Både målingene av medarbeidertilfredshet og det systematiske arbeidet vil ligger til grunn for å bygge en sterk bedriftskultur viser hvor seriøse vi er i arbeidet med å bli Norges Beste Arbeidsplass.

 

Å vinne selve GPTW kåringen ikke er et mål i seg selv for oss, det å jobbe hver dag for å bli Norges beste arbeidsplass er det som betyr noe. Men i år er vi store nok, og da må vi også være modige nok. I år melder vi oss for første gang på GPTWs kåring over Norges beste arbeidsplasser!

 

Er du interessert i å vite mer om Great Place To Work og hva det innebærer, les mer på greatplacetowrok.no

 

Kontakt oss

Kategorier : Firmadag, Skape minner sammen, Great Place To Work, it konsulent, konsulentarbeid, Norges Beste Arbeidsplass

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Nytt år, nye muligheter og årets første firmadag!

23.01.2024

link
read

Firmadag på Gressholmen

14.06.2023