read

Internkonferanse og navnebyttefest

25. oktober arrangerte bspoke sin aller første internkonferanse. Ti ansatte holdt foredrag om temaer de brenner for - og jobber med til daglig. Etter konferansen feiret vi navneskiftet vårt med et After work-party for både ansatte og spesielt inviterte gjester.

bspoke-gjengen samlet til sin første internkonferanse 25. oktober 2019

bspoke-GJENGEN: De ansatte i bspoke organiserte sin første internkonferanse 25. oktober. Samme dag holdt de - og innbudte gjester - navnebyttefest.

- Det var veldig fint å se så mange mennesker hygge seg og mingle!

Linda Lågstad er prosjektleder og fagansvarlig i bspoke - og snakker om After work-partyet som kronet firmaets første internkonferanse i slutten av oktober.

- Alle ansatte hadde mulighet til å invitere med seg følge, og vi hadde også invitert samarbeidspartnere, kunder og andre som var nysgjerrige på oss.

Festgjestene minglet i et lokale som var kledd i bspoke-fargene sort og gull, mens en dyktig DJ snurret plater, tapas ble servert på bordene og glassene fylt med god drikke.

- Festen var utrolig vellykket, sier Linda Lågstad.

Sammen med Nicklas Eltvik sørget hun også for at bspokes første interkonferanse gikk godt av stabelen tidligere på dagen. På samme måte som hun i februar ble headhuntet til å starte i bspoke, kan man si at hun ble headhuntet til å arrangere festen også.

Prosjektleder og fagansvarlig Linda Lågstad

- Det er jo ganske innlysende å velge deg som festarrangør, når du brygger øl på fritiden?

- Haha, ja. Det var nok flere grunner til at de spurte meg. Jeg er prosjektleder i firmaet og er mer på kontoret enn andre av konsulentene våre. Men joda, jeg brygger øl og er ganske ekstrovert.

For de ansatte - av de ansatte

På internkonferansen fikk alle de ansatte i bspoke mulighet til å dele noe de brenner for. Om de ville snakke om noe de hadde jobbet med ute på oppdrag eller noe de hadde gått på kurs for å lære, var opp til hver enkelt å bestemme.

- De ansatte ble oppfordret til å melde seg – og melde inn hva de ville snakke om. De fikk omtrent tyve minutter hver, og i alt var det ti ansatte som presenterte noe på konferansen.

Temaene på den første internkonferansen strakte seg fra å handle om implementeringen av et ferskt årshjul for selskapet, IT-sikkerhet, GIT, verdien av å være et «Great place to work», WebAssembly, Techleads, Microservices, foredraget «Let’s Be Mobile», VR og testledelse.

– For en gangs skyld snakket ikke jeg, sier Linda Lågstad og ler.

– Jeg lente meg tilbake og lyttet. Og gjorde meg klar til å ta imot eventbyrået som sto for festen etter konferansen. Det var nok av andre som hadde noe de ville dele, spesielt blant de unge og nyansatte.

Et av prosjektene som ble presentert på internkonferansen var Stine Holsts årshjul.

ÅRSHJUL: Stine Holst presenterer arbeidet med det Java-komponerte årshjulet.

– Det må være kult at de ferske er så ivrige?

– Ja. Vi har en flat struktur hvor alle skal bli sett og hørt og ha mulighet til å påvirke hverdagen. Vi fungerer nesten som en familie. Samtidig har vi såpass stor vekst i firmaet, at skal vi beholde den kulturen vi har, er det veldig viktig at vi blant annet arrangerer slike konferanser. Da jeg startet i februar, var vi 14 ansatte. Nå er vi 22. Da er det viktig at takhøyden er god.

De øvrige ansatte var publikum da ti bspoke-ere tok scenen på firmaets første internkonferanse

PUBLIKUM: Da ansatte holdt foredrag om det siste nye på sin front, var resten av de bspoke-ansatte ivrige publikummere.

Et annet initiativ for å ta vare på kulturen i bspoke er at det er opprettet fagteams. Nå er det tre forskjellige teams – et for Java, et for .NET og et for forvaltning, test og prosjekt. Linda Lågstad er en del av sistnevnte fagteam.

– Det handler selvfølgelig om å heve kompetansen, men det handler også om å dra oss sammen. I forhold til de unge nyansatte blir fagteamene som en slags mentorordninger som støtter opp omkring dem og lager et rammeverk i hverdagen. Noen er vant til å jobbe selvstendig som konsulenter, mens andre kommer rett fra skolebenken eller har kanskje bare jobbet i et år.

- Det virker som utvikling er viktig for bspoke?

- Ja, vi oppfordrer alle ansatte til å delta på en konferanse og foreta en sertifisering i året, for å holde oss oppdaterte. I mange konsulenthus er sertifisering noe som må ordnes utenfor arbeidstid, men hos oss er det viktig at vi har tid og plass til det i hverdagen.

- Det må være en betydelig fordel for de ansatte?

- Ja, det er det. Vi har ikke bygd opp en egen skole i selskapet, som noen større konsulentselskaper kan ha. Til gjengjeld har vi det som en del av nyansattpakken at alle for eksempel tar en SCRUM-sertifisering den første uken de er her, og en langsiktig plan for faglig utvikling av alle ansatte, uansett erfaringsnivå.

After work-party for å markere navneendring

Før sommeren ble det besluttet at konsulentfirmaet skulle ruste seg for den fremtiden de allerede er på full fart inn i. Det betydde at det gamle navnet måtte skiftes ut, og Romerike IT Consulting ble takket av til fordel for det nye navnet – bspoke.

Etter at de ti ansatte hadde holdt foredrag for kollegaene, var det duket for feiring. Eventbyrået rullet inn klokken 15, og snart var hele lokalet forvandles til en stor festsal med ballonger, DJ og tapas. Rundt 100 ansatte og inviterte gjester møtte opp.

Det mingles på bspokes navnebyttefest!

GODSTEMNING: I løpet av festen ble det snakket og minglet på kryss og tvers.

- Er det noe spesielt du bet deg merke i som kollegene dine snakket om?

- Terje Nygård pratet om VR og AI. Det brukes jo i en del prosjekter, og er en veldig viktig del av teknologien for fremtiden.

Hun trekker også frem et årshjul som det arbeides med. Det er bygget i Java og React – og skal etter planen implementeres internt i bspoke om ikke så lenge.

- Det var fint å se kollegene presentere noe de brenner for, altså, sier Linda.

Det at ansatte får lov til – ja, oppmuntres – til å utvikle seg, er noe hun setter særlig stor pris på med bspoke.

- Jeg kan ikke være en del av et stort maskineri. Arbeidsdagen må være noe jeg kan se frem til. Jeg skal rett og slett bety noe for arbeidsplassen min. At de ansatte er glade for å gå på jobb er kjempeviktig. Det setter moralen. bspoke er et ansatteid firma, og hvis vi skal lykkes i målsetningen om å bli Norges beste arbeidsplass og være stolte av arbeidsplassen vår, må vi alle trives og ha lyst til å bidra.

Lokalet var pyntet i bspoke-fargene gull og sort.- Hvordan ligger dere an, synes du?

- Veldig godt. Nå er vi i en vekstfase, og da er det naturlig nok en del ting som blir til mens vi går. Personalhåndboken må oppdateres jevnlig, vi holder kurs og konferanser. Det viktigste midt oppe i alt dette, er kommunikasjon. Hver måned får vi et månedsbrev – som i tillegg til firmadagene og fagdagene – sørger for at vi alle sammen får samme informasjon om hva som skjer i firmaet. Uansett hvor vi er i løpet av arbeidsdagen.

- Hvor verdifullt er det at det brukes ekstra ressurser på å få de ansatte til å trives?

- Det er vel verdt innsatsen. Så fort vi treffes, er det lett å merke at folk gleder seg. Vi har lyst til å være sammen med kollegene våre. Det var en gang en kollega som sa til meg at jeg lever for å jobbe, mens han jobbet for å leve. Jeg tenker som så at jeg bruker mye av min våkne tid på jobben. Da er det viktig at jeg trives. Og utvikler meg.

Har du lyst til å bli en del av bspokes team? Ta kontakt med oss for en kaffe og en prat om fremtiden!

Kategorier : Skape minner sammen, Great Place To Work, internkonferanse

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Velkommen Christoffer!

27.01.2022

link
read

God jul fra bspoke

21.12.2021