read

bspoke i toppen på arbeidsmiljø

Når det kommer til medarbeidertilfredshet er det ikke mange som slår bspoke. En score på 8.7 i Officevibe vitner om et godt arbeidsmiljø.

Officevibe er et mye brukt verktøy for medarbeiderundersøkelser. Hos bspoke er det implementert som en del av kommunikasjonsplattformen Slack. Hver fjortende dag får alle ansatte en henvendelse fra chatboten Leo, som ønsker svar på seks til ti spørsmål. Svarene er anonyme og sluttresultatet er en score som gir bedriften en pekepinn på hvordan folk har det.

Senket stressnivået

– En av fordelene med å få hyppige tilbakemeldinger fra medarbeiderne er at du kan gjøre endringer fortløpende. I stedet for å vente på den halvårlige medarbeidersamtalen, kan man si fra med én gang, forteller Martine Bergkvist. Hun er praktikant fra Høyskolen Kristiania og har hatt spesielt ansvar for Officevibe i de ni ukene hun har vært hos bspoke.

Da Martine startet så var resultatene gode, men det er alltid rom for forbedring. En parameter skilte seg særlig ut: stress. Medarbeiderne følte at hverdagen kunne være litt hektisk.

– På neste firmadag satte vi oss ned og snakket om stress og årsakene til stress. Så gikk vi sammen i mindre grupper og diskuterte hvordan vi kunne ta tak i dette. Måneden etter gjorde jeg en ny presentasjon av Officevibe-resultatene , og da hadde scoren vår gått fra 6.3 til 7.6 på samme parameter. Det er en veldig god og rask utvikling, forteller Bergkvist begeistret.

Større rom for vanskelige temaer

At undersøkelsen er anonym gjør at terskelen for å ta opp vanskelige temaer blir lavere. Ting du kanskje kvier deg for å si til sjefen i en privat samtale blir lettere å fortelle om anonymt. Hyppige undersøkelser gir også en annen fordel.

– Det gjør at vi kan fange opp små irritasjonsmomenter i hverdagen. Ting som gnager, men som kanskje er litt for bagatellmessige til å ta opp. På sikt kan det hope seg opp med små frustrasjoner. Ved å ta alle tilbakemeldinger på alvor håper vi å unngå sånt, sier Martine.

martine-1

Great place to work

– Nå er vi sertifisert Great place to work, vi er blant de 97 prosent beste på Officevibe og vi er Gasellebedrift. Da må det være lov å skryte litt, sier Henrik Holum, daglig leder hos bspoke. Det var Henrik som startet bspoke i 2014 og han er glad for å ha satt sammen et team som deler hans ambisjoner og oppfatninger om en god arbeidsplass.

– Vårt mål er å endre konsulentbransjen litt og litt. Gode arbeidsvilkår, godt miljø, god lønn og garantert faglig utvikling. Vi skal bli Norges beste arbeidsplass og det er mye som tyder på at vi er på god vei!

Henrik har en liten utfordring til resten av bransjen:

– Det er jo ikke mulig å se andres score på Officevibe. Men det hadde vært gøy å se hvordan de andre konsulentselskapene ligger an. Er det flere som tør å dele scoren sin?

 

Kategorier : bspoke, Firmadag, Great Place To Work, Gaselle, Lønn, Goder

Nylige innlegg

Aktuelt fra bspoke

link
read

Alle gode gode ting er 4!

04.02.2021

link
read

2020, den store testen

22.12.2020