read

Vi er nominert til Norges beste arbeidsplass

I år er det 18. gang Great Place to Work deler ut prisen “Norges beste arbeidsplass”. Vi er stolte av å meddele at bspoke er en av de nominerte!

Great Place to Work er ledende global ekspert på å utvikle, opprettholde og anerkjenne gode arbeidsplasser. Gjennom sine tjenester og prosesser lærer de organisasjoner om den direkte sammenhengen mellom god kultur på arbeidsplassen, og gode forretningsresultater. Videre gir Great Place to Work organisasjoner muligheten til å sammenligne opplevelsene på egen arbeidsplass med den mest pålitelige og omfattende definisjonen av en god arbeidsplass. 

 

Vi i bspoke synes selvsagt at det er gøy å være nominert til Norges beste arbeidsplasser, det er en anerkjennelse av jobben vi gjør. Men det viktigste for oss er først og fremst det daglige arbeidet med å gjøre bspoke til et fantastisk sted å jobbe. “Vi er i en spennende vekstfase og derfor er det fint å kunne måle utviklingen og hvordan arbeidsmiljøet blir påvirket av dette. Det er selvsagt også interessant å se hvordan vi ligger an i forhold til landsgjennomsnittet,” Einar Omdal, COO i bspoke.

Einar 1200px

Hvert år kårer Great Place to Work Norges beste arbeidsplasser, hvor sertifiseringen er et resultat av en grundig situasjonsanalyse, vurdert opp mot en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser. Organisasjonene blir målt innen kategoriene respekt, troverdighet, rettferdighet, stolthet og fellesskap. De utvalgte organisasjonene som nomineres har lykkes med fokuset på kultur og effektivt lederskap. I tillegg anerkjennes de for sin innsats for et bærekraftig samfunn og resultater de kan være stolte av.

bspoke sertifiserte seg til Great Place to Work i 2018. Einar forteller hvordan de integrerer dette i sin arbeidshverdag: “Vi jobber målrettet hver dag for å være Norges beste arbeidsplass. Vi er ikke opptatt av å bli størst, for oss er det langt viktigere å være en god arbeidsplass. I våre øyne er det et sted som legger til rette for sine ansatte. Hvor det er kort vei til tilbakemeldinger og alle skal bli sett og hørt.” bspoke har et stort fokus på at de ansatte skal ha valgmuligheter. Eksempler på dette er å bestemme selv hvilke prosjekter man vil delta på, hvilke kurs, sertifiseringer eller konferanser man vil gjennomføre, og hvor involvert man vil være i selskapet.

 

Hver måned tar vi temperaturen internt ved hjelp av medarbeiderundersøkelser. Den tar i underkant av 2 minutter å besvare og tilbyr muligheten til å gi både ris og ros anonymt. “For oss er det viktig å fange opp signaler tidlig slik at de kan korrigeres,” forteller Einar. Videre tas resultatet opp i plenum og diskuteres fritt. Vi legger alltid konkrete tiltaksplaner som følges opp og evalueres til neste fellessamling, som vi arrangerer hver måned. Undersøkelsen til Great Place to Work er mer omfattende, i tillegg inkluderte dette en Culture Audit som var en veldig interessant øvelse.

 

Nedenfor er noen resultater fra undersøkelsen gjennomført av Great Place to Work.
Scoren på bildet nedenfor illustrerer noe vi var svært opptatt av å ta tak i tidlig og forsøke å håndtere på best mulig måte (og fortsatt gjør):

Resultater

Andre eksempler vi er stolte av:

“Jeg får mulighet til å utvikle min faglige kompetanse”: 96% score

“Vi har spesielle og unike fordeler her”: 96% score

“Jeg kan stille ledelsen ethvert fornuftig spørsmål og få et tydelig svar”: 96% score

 

Kulturen i bspoke kjennetegnes av åpenhet, frihet til å velge, kunnskapsdeling og å spille hverandre gode. Einar utdyper videre: “I rekrutteringsfasen vår er vi alltid tydelig på at vi ansetter først personen, deretter fagpersonen. Vi ansetter aldri fordi vi har et spesifikt behov i et oppdrag eller prosjekt. Et ansettelsesforhold og tillit går begge veier. Vi er en gjeng som faktisk trives i hverandres selskap. Det kjennetegner kulturen vår.”

Vi er nominert  1200px

For å skille oss ut tenker vi innover. Vårt fokus på å trives i selskapet og legge til rette for hver enkelt ansatt, er noe som til slutt kommer kundene våre til gode. Som sagt er vi selektive i rekrutteringen og svært opptatt av både kompetanseheving -og deling, samt at vi er til stede og tilgjengelige. Som ansatt i bspoke er du ikke en liten del av et stort maskineri. Hos oss skal du bli sett og hørt.

 

Tidligere har vi skrevet om sertifiseringen hos Great Place to Work.
Les mer om dette her.

Kategorier : Great Place To Work, Norges Beste Arbeidsplass, Godt arbeidsmiljø

Nylige innlegg